Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym - Kamionki Małe, gm. Łysomice. Łączna powierzchnia nieruchomości - 67,62 ha. Nieruchomość stanowi wody powierzchniowe stojące Jeziora Kamionkowskiego. Znajduje się w obrębie terenów rekreacyjno- wypoczynkowych o wysokich walorach i rozbudowanej bazie noclegowo- turystycznej, w odległości ok. 20 km od miasta Torunia. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową, która przebiega przez teren ośrodka. Ponadto, na terenie jeziora prowadzone są sukcesywne zarybienia, co skutkuje występowaniem dużej populacji i różnorodności gatunków ryb.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Zarząd Powiatu Toruńskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t. j. z 2016 r., poz. 2147 ze. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 stanowiąca wg danych z ewidencji gruntów działki o nr: 287, 288/1, 288/2 oraz 702/4, 702/5 i 702/6, obręb 10.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Toruński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Złotorii, gm. Lubicz, oznaczonych jako działki:
- nr 303/1 o pow. 0,4255 ha zapisana w księdze wieczystej TO1T/00105538/6,
- nr 303/2 o pow. 43,7945 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1T/00109155/5.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Toruniu, pok. 106, tel. 56 662 88 62.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej - CEGIELNIK

Na podstawie art. 11, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2016. 2147 ze zm./ Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Cegielniku, gm. Zławieś Wielka, ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 66/9 o pow. 0,1100 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00093279/4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 t.j. ze zm.) Starosta Toruński, działając w tej czynności w imieniu Skarbu Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Nieruchomości położone w miejscowości Złotoria (obręb 0019), gmina Lubicz, woj. kujawsko- pomorskie:

  • działka nr 303/1 o pow. 0.4255 ha, zapisana w KW nr TO1T/00105538/6
  • działka nr 303/2 o pow. 43.7945 ha, zapisana w KW nr TO1T/00109155/5

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych 44.2200 ha.

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. t. j z 2014 r. poz. 1490), Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 10 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

I przetarg pisemny nieograniczony

Starosta Toruński ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Zelgno, gm. Chełmża, ozn. w ewidencji gruntów nr 259/2 o pow. 0,0054 ha. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano dotąd decyzji o warunkach zabudowy. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża przyjętego uchwałą nr XLVI/308/09 Rady Gminy Chełmży z dnia 30 października 2009 r. działka położona jest w strefie o symbolu AG – aktywności gospodarczej, w obszarze oznaczonym symbolem UM – tereny usługowo-mieszkaniowe. Termin składania ofert upływa dnia 07 marca 2017 r. o godz. 16.00.
 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość Skarbu Państwa poł. w Lubiczu Dolnym, gm. Lubicz, zapisana w księdze wieczystej TO1T/00028131/9, stanowi grunt niezabudowany, nieuzbrojony, w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej oznaczony w rejestrze ewidencji gruntów jako nieużytki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Z możliwością zabudowy. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mają prawo składać wnioski do dnia 20 lutego 2017 r.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - CEGIELNIK

Nieruchomość Skarbu Państwa poł. w Cegielniku, gm. Zławieś Wielka, ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 66/9 o pow. 0,1100 ha, zapisana w księdze wieczystej TO1T/00093279/4 stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Gminy w Złejwsi Wielkiej z dnia 12 grudnia 1977 r., Nr 7010-3/15/77, gdzie przejęto na własność Państwa za rentę gospodarstwo rolne (bez budynków). Grunt niezabudowany i nieuzbrojony, w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Z możliwością zabudowy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął dnia 28.11.2016 r.
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Termin do złożenia wniosku osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości upływa 2 stycznia 2017 roku.

Ogłoszenie o pierwszych pisemnych przetargach nieograniczonych

Ogłoszenie o pierwszych pisemnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Szerokopas, Kiełbasin, Liznowo, gm. Chełmża; Kamionki Małe, Kamionki Duże, Turzno, gm. Łysomice, Grębocin gm. Lubicz.

Przedmiotowe nieruchomości zostały nabyte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją budowy Autostrady A-1. Po zakończeniu budowy część nieruchomości stała się zbędna dla GDDKiA i przekazana protokolarnie Staroście Toruńskiemu do zasobu Skarbu Państwa, którym tutejszy organ gospodaruje.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21481
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-07 08:29

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8151422
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-07-21 13:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl