Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruski zawiadamia, że dnia 10 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.69.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża – Leszcz”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, o wszczęciu postępowania na wniosek Piotra Gwardeckiego JPL Project Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych  - dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”...

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 01 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.5.68.2017.LK  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100386C w zakresie budowy drogi dla rowerów w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża – Leszcz” w obrębie 0006 Pigża, gm. Łubianka, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C, 2018C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, tel. 66 28 941, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 maja 2017 r. (data wpływu: 05.06.2017 r., l. dz. 13105) wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi dla rowerów Warszewice – Biskupice –Brąchnowo – Pigża - Leszcz”. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 66 28 941 - w dniach pracy Urzędu, w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Protokół z przebiedu i wyników konsultacji - budżet obywatelski powiatu toruńskiego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, zwanego dalej „Uchwałą” zostały przeprowadzone w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do konsultowanej Uchwały.

Nieodpłatna pomoc prawna 2017 - wynik otwartego konkursu ofert dla NGO

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 13 października br. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego. Przeznaczona na realizację zadania dotacja wynosi 121.451,76 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniono dwie oferty złożone przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundację Honeste Vivere.

Informacja Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński informuje o przystąpieniu przez Ministra Środowiska do wykonania – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 84173
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-10 14:47

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8253889
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-21 11:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl