Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 10/ZO/R/2018
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
 Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego
do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

 

Informacje o zamówieniu:

 •  Rodzaj zamówienia: dostawa
 •  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Podział zamówienia na części:
  Część I – Komputer typu All-In-one - 1 sztuka
  Część II – Komputer stacjonarny(jednostka centralna) - 3 sztuki
  Część III – Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka
  Część IV – Drukarki laserowe czarnobiałe - 4 sztuki
  Część V – Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką - 1 sztuka
  Część VI  – Projektor multimedialny - 1 sztuka
  Część VII – Projektor multimedialny ultrakrótkoogniskowy - 2 sztuki
  Część VIII –  Ekran projekcyjny - 1 sztuka
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Kryteria oceny ofert:
  Cena – 80% wagi
  Termin dostawy – 20% wagi
 •  Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych
  1)    Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia zadeklarowanego w ofercie.
  2)    Zamawiający nie przewiduje dostaw częściowych.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  1.    Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2.    Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  3.    Zaparafowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  4.    Certyfikaty i deklaracje wymagane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie zamówienia dla poszczególnych części.
  5.    Wydruk parametrów technicznych oferowanego sprzętu (zawierający typ, model oraz nazwę oferowanego sprzętu wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną).

 • Termin składania ofert: do 3 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

 • Miejsce składania ofert: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Michał Rycharski, e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl tel. 600 948 066
  (w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00).

  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
  a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
  b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

  Ofertę należy złożyć:
  w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

  Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-11-22 12:57
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-27 13:18

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 10/ZO/R/2018

Gronowo, dnia 26.11.2018r.

ZMIANA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 10/ZO/R/2018

Nazwa zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego oraz wyposażenia multimedialnego do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”
Nr referencyjny nadany sprawie: ZS.KG.334.8.2018.MR

Nazwa i adres Zamawiającego
Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
reprezentowany przez:
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
w osobie – Zbigniewa Piotrowskiego Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz
e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl

W Zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/R/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w złączniku nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) W części nr V: Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką - 1 sztuka
W wierszu wymagania dodatkowe użyte zostało sformułowanie:
Oferent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty.
Powyższy zapis zostaje wykreślony.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część Zapytania ofertowego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Zmiana nr 1 Zapytania ofertowego wraz z Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie nr 1 opublikowana została na podmiotowej stronie BIP Zamawiającego https://www.bip.powiattorunski.pl

/-/
Dyrektor Zespołu Szkół, CKU
w Gronowie
Zbigniew Piotrowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-11-27 13:14

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-11-22
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-11-22 12:57

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-04 11:34

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121312
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11539786
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony