Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 53

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 11/ZO/R/2018

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Dostawa monitorów interaktywnych do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie”

Informacje o zamówieniu:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch monitorów Interaktywnych o przekątnej 65’’ i rozdzielczości nie mniejszej niż 4k wraz z oprogramowaniem do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Podział zamówienia na części: Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 80% wagi

Okres gwarancji – 20% wagi

P = C + G

gdzie:

P – liczba punktów przyznanych badanej ofercie

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – „cena oferty”

G -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium – „okres gwarancji”

Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (80%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:

C = (C min / Cb) x 100 x 80 %

gdzie:

C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „cena oferty”

C min - najniższa cena spośród badanych ofert    

C b - cena badanej oferty                   

100 - współczynnik stały

80 % - waga procentowa kryterium

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 53)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-07 11:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-07
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-07 11:05

Informacja o wyniku postępowania Nr 53/2018

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr 53/2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Rycharski
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-12-17 12:57
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 13:01

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121265
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538097
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony