Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 14/ZO/R/2018

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych”

Informacje o zamówieniu:

Rodzaj zamówienia: dostawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych do stołówki Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Szacunkowe ilości i asortyment produktów określono w formularzu asortymentowo-cenowym załącznik nr 2. Ilości te mogą ulec zmianie. Ostateczna ilość poszczególnych produktów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia i dostarczać przedmiot umowy do magazynu żywnościowego w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w sposób sukcesywny w dniu określonym każdorazowo w zamówieniu składanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu

Kryteria oceny ofert:

 • Cena –  80%
 • Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów –max 10%
 • Termin płatności – max 10%

Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • Cena –  80% (80%=80 punktów)
 • Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie produktów – max 10% (1% = 1 punkt)
 • Termin płatności – max 10% (1% = 1 punkt)

Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych

Sukcesywne dostawy od 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:

 1. formularz oferty (załącznik nr 1)
 2. formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2)
 3. zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3)

Termin składania ofert: do dnia 17.12.2018 r,do godziny 09:00

Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat Dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 58)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-11 11:38
 • zmodyfikował: Anna Stanula
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-11 11:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Witkowska
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Anna Stanula
  data publikacji: 2018-12-11 11:46

Informacja o wyniku postępowania Nr 14/ZO/R/2018

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr 14/ZO/R/2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2018-12-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-12-19 10:29

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121290
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538431
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony