Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 72

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 58/2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Pigży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie specjalistycznych usług psychiatrycznych  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Informacje o zamówieniu:

 •  Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług lekarskich – specjalistycznych usług psychiatrycznych (świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych) na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży (ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka). Dom Pomocy Społecznej w Pigży jest DPS -em przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (69 mieszkańców). DPS nie świadczy  usług w ramach kontraktu z NFZ, a jedynie umożliwia dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej.
  Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.
 • Kryteria oceny ofert: Cena – 100% 
 • Termin realizacji zamówienia: od dnia 21 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych (dyplom, specjalizacja, prawo wykonywania zawodu) 
 • Termin składania ofert: do 16 stycznia 2019 r. do godz. 9:00
 • Miejsce składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Sylwia Bałos, tel. 56 645 98 89 (w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00)

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta na zamówienie realizowane
w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług lekarskich – specjalistycznych usług psychiatrycznych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy
i adres jego siedziby.
- e-mailem na adres: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 72)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:02
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-09 13:04

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:02

Protokół postępowania o zamówienie Nr 58/2018

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie Nr 58/2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-02-11 12:36

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121283
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538395
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony