Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 89

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr PZD 11.252.2.4.2019
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby PZD


Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: Dostawa (rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługa lub dostawa)
 • Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej na potrzeby PZD - zgodnie z parametrami technicznymi – załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: Posiadanie doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 • Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: Cena: 100%
 • Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: najniższa cena = 100 pkt.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): maksymalnie 5 tygodni od momentu zamówienia
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Formularz oferty, dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy z zakresem zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 • Termin składania ofert: 15.03.2019r. do godz. 15:00
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail) Marcin Wantowski, 56 66-44-775, pzdtorun@wp.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b) nie złożono żadnej ważnej oferty.


Ofertę należy złożyć :
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Zakup i dostawa kosiarki bijakowej na potrzeby PZD  Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.
 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 89)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-08 11:45

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-03-08
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-08 11:45

Protokół postępowania o zamówienie

drukuj (Protokół postępowania o zamówienie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Wantowski
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-19 12:38

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538472
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony