Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 95

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.2.5.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości


Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia.
  Część I – Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb postępowania dotyczących zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, na podstawie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) – 17 operatów.
  Część II – Sporządzenie operatów szacunkowych w celu:
  poz. 1. ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną na podstawie decyzji Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 listopada 2013 r. znak GP.6831.68.2013 – 1 operat.
  poz. 2. określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa, w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 1 operat (na terenie gminy Łysomice).  
  poz. 3. określenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa, w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu (na terenie gminy Obrowo) – 1 operat.  
  Łącznie 20 operatów szacunkowych.
  Zestawienie nieruchomości do wyceny – w załączeniu nr 1.
  Oferty można składać na jedną lub na obie części zamówienia.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - posiadają od co najmniej 12 miesięcy uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2018, poz. 121 ze zm.)  
  - posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi referencjami).
  Ocena spełnienia warunków – na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Część I – 30 dni od dnia podpisania umowy.
  Część II:
  poz. 1 – 7 dni od dnia oględzin nieruchomości, wyznaczonych przez organ na dzień 29.03.2019 r.
  poz. 2 – 14 dni od dnia podpisania umowy
  poz. 3 – 14 dni od dnia podpisania umowy.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  - referencje poświadczające doświadczenie.
 • Termin składania ofert: 26 marca, godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 95)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-19 11:03
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-19 11:12

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-19 11:03

Informacja o unieważnieniu I części postępowania Nr OR.272.2.5.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-25 11:17
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 11:11

Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.5.2019

drukuj (Informacja o wyniku postępowania Nr OR.272.2.5.2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-27 09:38

Informacja o ponownym wyborze

drukuj (Informacja o ponownym wyborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-03-27 13:10

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121274
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538317
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony