Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 128

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 29/2019
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu z niezbędnym szpachlowaniem
ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu z niezbędnym szpachlowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej specyfikacji.
  Wszystkie prace zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy, których koszt należy uwzględnić w składanej ofercie.
  Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych dodatkowych pomiarów, ustalenia szczegółowych warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wymagane jest złożenie oferty na całość zamówienia.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – Anetą Rybacką - Skorulską - tel. 502-636-382 pod rygorem odrzucenia oferty.
 • Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – Aneta Rybacka - Skorulska (w dni robocze, w godzinach: 08:00 – 14:00), tel. 502-636-382
 • Kryteria oceny ofert: Najniższa cena, tj. największa zaoferowana powierzchnia malowania za kwotę 75.000,00 zł brutto.
 • Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2019 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga Zamawiający: formularz ofertowy, propozycja ofertowa Wykonawcy
 • Termin składania ofert: do 09 października 2019 r. do godz. 9:00
 • Miejsce składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża
 •  Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Sylwia Bałos, tel. 56 645 98 89 (w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00)

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający odrzuci bez rozpoznania oferty firm, których przedstawiciele nie wzięli udziału w wizji lokalnej na przyszłym placu budowy.

Ofertę można złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta na zamówienie realizowane
w trybie analizy rynku na zadanie pn.:
„Wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu z niezbędnym szpachlowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce”.
Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy i adres jego siedziby;
lub
- e-mailem na adres: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 128)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-10-01
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-01 14:02

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-10-01
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-01 14:02

Protokół postępowania

drukuj (Protokół postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-14 14:46

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121272
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538270
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony