Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 135

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  3/2019
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
Świadczenie usług medycznych w mieście Chełmża z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego (bezrobotni i poszukujący pracy zamieszkali na terenie gmin: Chełmża, Łysomice, Łubianka   oraz miasta: Chełmża)

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług medycznych w mieście Chełmża z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, (bezrobotni i poszukujący pracy zamieszkali na terenie gmin: Chełmża, Łysomice, Łubianka   oraz miasta: Chełmża) dla szacunkowej ilości osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które zostaną skierowane na badania: 500  osób w okresie 2 lat. Świadczenie usług medycznych   polegać ma  na wykonaniu na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego  profilaktycznych badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawaniu orzeczeń lekarskich w formie stosownych zaświadczeń. Zakres badania profilaktycznego obejmować będzie badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i badania laboratoryjne oraz inne badania specjalistyczne  i diagnostyczne, ale wyłącznie takie, które są ściśle związane z warunkami pracy i określone przepisami szczegółowymi. W uzasadnionych przypadkach lekarz prowadzący badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin - następnego dnia - jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia dokonywanej w celu wydania danej osobie orzeczenia lekarskiego. Zamawiający będzie kierował na badania osoby aktywizowane w miarę powstającego zapotrzebowania to jest w związku ze skierowaniem do odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i na szkolenie lub  umożliwienie wydania opinii przez doradcę zawodowego o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • Kryteria oceny ofert: cena.
  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny.
  Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych (jeśli są one przewidziane): zgodnie z umową.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy.
 • Termin składania ofert: do 17 października 2019 r. do godz. 10.00
 • Miejsce składania ofert: PUP dla PT Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża pokój numer 1 (sekretariat).
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Joanna Kosińska e-mail: op@pupchelmza.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

 • w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „ Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego”.:. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.
 • e-mailem na adres: op@pupchelmza.pl

  Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.
 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 135)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kosińska
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-09 13:29

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kosińska
  data wytworzenia: 2019-10-09
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-09 13:29

Protokół postępowania

drukuj (Protokół postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kosińska
  data wytworzenia: 2019-10-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-10-18 13:39
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 12:59

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121278
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony