Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 149

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.2.19.2019
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego
 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia są dostawy papieru kserograficznego do Starostwa Powiatowego w Toruniu, tj.:
  a. papier kserograficzny A4 i A3 gramatura 80 g/m2,
  b. papiery do kserokopiarek technicznych i ploterów,
  c. papier satynowy A4, gramatura 200g/m2.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu cenowym.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%.
  Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
  W kryterium cena oferty: Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (100%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:

                              C=(Cmin / Cb) x 100 x 100%
   gdzie:
   C – łączna ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „cena oferty”
   C min – najniższa cena spośród badanych ofert
   C b – cena badanej oferty
  100 – współczynnik stały
  100% - waga procentowa kryterium
   Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - formularz cenowy.
 • Termin składania ofert: 22.11.2019 do godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć: w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Dostawa papieru kserograficznego”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 149)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-15 08:51

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-11-15
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-15 08:51

Wyjaśnienie treści SIWZ

drukuj (Wyjaśnienie treści SIWZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-19 09:32

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-11-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-11-26 13:56

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121285
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11538404
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony