Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 159

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.2.24.2019

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
 zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do
drukarek, ploterów oraz urządzeń wielofunkcyjnych

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: dostawa. 
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów do  drukarek, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu.
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym (załącznik nr 1a) i we wzorze umowy (załącznik nr 2).
  Dostarczone wkłady barwiące nie mogą pochodzić z regeneracji. Wszystkie wyszczególnione w wykazie wkłady oraz ich elementy, w tym: bębny światłoczułe, wałki, listwy, koła zębate, złącza, elementy elektroniczne i inne, winny być wyrobami oryginalnymi (zalecane i dopuszczane przez producenta urządzenia i przez niego firmowane), fabrycznie nowymi, nieużywanymi i nie mogą pochodzić z odzysku. Zamawiający wyklucza zatem możliwość dostaw produktów używanych, zamienników, regenerowanych czy powtórnie napełnianych.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100%.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz ofertowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 1a).
 • Termin składania ofert: 30.12.2019 r. do godz. 10:00.
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów oraz urządzeń wielofunkcyjnych”.

Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 159)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-12-18 14:49
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 08:11

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-12-18
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-12-18 14:49

Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego

drukuj (Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-12-23 14:45

Informacja z otwarcia ofert

drukuj (Informacja z otwarcia ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2019-12-30 11:09

Informacja o wyniku postępowania

drukuj (Informacja o wyniku postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2020-01-02 13:50

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121309
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11539734
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony