Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE Nr 5/03 STAROSTA TORUŃSKI ogłasza, że: RADA POWIATU TORUŃSKIEGO
na sesji w dniu 23 czerwca 2003 r. podjęła uchwałę Nr VI/41/03 w sprawie utworzenia w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 329, ze zm.) w związku z art. 2 c ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, ze zm.)
Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: § 1.
Tworzy się z dniem 1 września 2003 r. na okres do 31 sierpnia 2004 r. w Zespole Szkół RCKU w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oddziały szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
§ 2.
W oddziałach szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, o których mowa w § 1, będzie kształcić się absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 3.
Organizację oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej określa statut szkoły.
§ 4 .
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej określają odrębne przepisy.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego mgr inż. Kazimiera Woźny

____________________________________________________________ Ogłoszono w dniu 24 czerwca 2003 r.

Starosta Toruński dr Eugeniusz Lewandowski


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-08 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 12:54
OBWIESZCZENIE Nr 6/03 STAROSTA TORUŃSKI ogłasza, że: RADA POWIATU TORUŃSKIEGO
na sesji w dniu 23 czerwca 2003 r. podjęła uchwałę Nr VI/42/03 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Chełmży. Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art.5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.)
Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: § 1.
Zakłada się z dniem 1 września 2003 r. Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży.
§ 2.
Szkoła wymieniona w § 1 wchodzi w skład istniejącego Zespołu Szkół w Chełmży.
§ 3.
Organizację szkoły określa statut.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.
Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim szkoły.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego mgr inż. Kazimiera Woźny

____________________________________________________________ Ogłoszono w dniu 24 czerwca 2003 r.

Starosta Toruński dr Eugeniusz Lewandowski


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-08 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-20 13:39
OBWIESZCZENIE Nr 7/03

w sprawie załatwiania niektórych spraw z zakresu - Prawo Budowlane w Urzędach Gmin Powiatu Toruńskiego

STAROSTA TORUŃSKI informuje, że:

zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy nowelizującej prawo budowlane [ustawa z dnia 15 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 718)]

z dniem 31 grudnia 2003 r.

wygasają porozumienia zawarte z zarządami gmin, na mocy których sprawy z zakresu prawa budowlanego w odniesieniu do budownictwa jednorodzinnego i obiektów towarzyszących (m. in. wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę), były dotychczas załatwiane w gminach. W związku z tym, od 1 stycznia 2004 r. wszelkie sprawy z zakresu - Prawo budowlane będą załatwiane w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Dekerta 24, tel. 66-11-705. Informacje powyższe podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Urzędach Miasta / Gmin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Toruńskiego www.bip.powiattorunski.pl.

____________________________________________________________ Ogłoszono dnia 20 listopada 2003 r.

Starosta Toruński dr Eugeniusz Lewandowski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-20 13:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-20 13:53

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7218
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 1970-01-03 08:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9782634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-21 14:35

Stopka strony