Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm./ oraz Zarządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 244/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

 

 1. Położenie i opis nieruchomości: Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka
 • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

działki nr 279/20 o pow. 0,2383 ha, nr 279/21 o pow. 0,0098 ha, nr 279/22 o pow. 0,0072 ha zapisane w KW TO1T/00057077/4

 • Opis nieruchomości – Nieruchomość zabudowana pozostałościami opróżnionych niezinwentaryzowanych 3 budynków: 1 mieszkalny dwupiętrowy oraz 2 parterowe gospodarcze, w tym jeden z drewnianym nadbudowaniem. Stan techniczny budynków bardzo zły, pozbawione są one podłączeń do istniejącej sieci zewnętrznej, a instalacje wewnętrzne są zdewastowane lub zlikwidowane. Nieruchomość ogrodzona tylko z jednej strony - frontowej - płotem z siatki drucianej będącym w złym stanie technicznym. Nieruchomość przylega bezpośrednio do utwardzonej ulicy Rzemieślniczej (droga gminna) łączącej się z ul. Toruńską (dr wojewódzka nr 273).
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr RPG.6727.24.19 z dn. 22 stycznia 2019 r. w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XVIII/96/04 z dn. 20 sierpnia 2004 r. położona jest w granicach ustalenia: B57U – teren usług i działalności gospodarczej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin.
 • Termin zagospodarowania – po zawarciu aktu notarialnego.
 • Forma zbycia nieruchomości – własność.
 • Wartość nieruchomości – 127.000,- zł netto + ewentualny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Uwagi, obciążenia i zobowiązania: Starosta informuje, że przedmiotową nieruchomość zmierza zbyć łącznie z nieruchomością opisaną w punkcie 2.

 

 1. Położenie i opis nieruchomości: Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka
 • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów:

działka nr 279/19 o pow. 0,0327 ha, zapisana w KW TO1T/00057078/1

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w udziale ½ części – udział przeznaczony do sprzedaży. Pozostały udział ½ części stanowi własność osoby prywatnej.

 • Opis nieruchomości – Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako tereny przemysłowe Ba. Przylega bezpośrednio do utwardzonej ulicy Rzemieślniczej (droga gminna) łączącej się z ul. Toruńską (dr wojewódzka nr 273). Nieruchomość wykorzystywana jest również jako droga wewnętrzna obsługująca działki przyległe bez dostępu bezpośredniego do drogi publicznej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Nieruchomość zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr RPG.6727.24.19 z dn. 22 stycznia 2019 r. w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XVIII/96/04 z dn. 20 sierpnia 2004 r. położona jest w granicach ustalenia: B57U – teren usług i działalności gospodarczej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wyłącznie dla prowadzących usługi lub działalność gospodarczą i ich rodzin.
 • Termin zagospodarowania – po zawarciu aktu notarialnego.
 • Forma zbycia nieruchomości – własność.
 • Wartość nieruchomości – 8.200,- zł netto + ewentualny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Uwagi, obciążenia i zobowiązania:
 1. W dziale IV księgi wieczystej TO1T/00057078/1 widnieje wpis:

Hipoteka przymusowa zwykła na kwotę 10 645,69 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) na rzecz wierzyciela hipotecznego: Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 1. Starosta informuje, że zamierza przedmiotową nieruchomość zbyć łącznie z nieruchomością opisaną w punkcie 1.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w pisemnym przetargu nieograniczonym.

Starosta informuje, że zamierza przedmiotowe nieruchomości zbyć łącznie, gdyż działka nr 279/19 wykorzystywana jest jako droga wewnętrzna obsługująca działki przyległe bez dostępu bezpośredniego do drogi publicznej.

Uwaga: termin do złożenia wniosków osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości upływa 24 września 2019 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od dnia 14 sierpnia 2019 roku do 03 września 2019 r. Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w pok. nr 18, parter, tel. 56 6628894.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Głowacka
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2019-08-14 10:13
 • zmodyfikował: Paweł Madajski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 10:14

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Głowacka
  data wytworzenia: 2019-08-07
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2019-08-14 10:13

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-11 08:56

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10812964
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 14:58

Stopka strony