Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) art. 104,107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego znak OR.0114-3/07 z dnia 02.01.2007 do wydawania decyzji administracyjnych.


Wniosek winien zawierać:

- imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
- numer drogi powiatowej, miejscowość 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500 lub 1:1000 ze wskazaniem lokalizacji     zjazdu
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lub prawomocną decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Wypis z rejestru gruntów lub kopie aktu notarialnego
 • pełnomocnictwo od inwestora (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika ) opłata skarbowa  17 zł (bezgotówkowo)

 

Opłaty :

Wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu podlega opłacie skarbowej 10.00 zł  (dokonanie   czynności urzędowych),
oraz zjazd publiczny podlega opłacie skarbowej  w wysokości 82.00 zł ( podstaw prawna Ustawa z dnia 16.listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635),

wpływy bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Milenium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie  pozwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej w  terminie do 30 dni od daty złożenia.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


 Informacje dodatkowe:

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Cackowska Pająk
 • opublikował: Marcin Wantowski
  data publikacji: 2003-12-02 10:28
 • zmodyfikował: Marcin Wantowski
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-06 10:43

Opis strony

Redaguje: Marcin Wantowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel. (056) 66 44 777, fax 66 44 775, 87-100 Toruń, ul. Polna 113, p.1

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-02-06 10:43

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10009920
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 09:53

Stopka strony