Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 poz. 124).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 48/2019 z dnia 13 lutego 2019 r w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz. 1044).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dwie mapy zasadnicze w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zjazdu

2. Decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

 

Opłaty :

Wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu indywidualnego podlega opłacie skarbowej 10.00 zł  (dokonanie   czynności urzędowych),
lub zjazd publiczny podlega opłacie skarbowej  w wysokości 82.00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018, poz. 1044).

wpływy bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Banku Milenium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie  pozwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej w  terminie do 30 dni od daty złożenia.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


 Informacje dodatkowe:

Zgodnie z artykułem 29a. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)

 

Kara pieniężna za naruszenia prawa przy budowie lub przebudowie zjazdu

1.

     Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

1)

bez zezwolenia zarządcy drogi,

 

2)

o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi
– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 4.

 

 

2.

Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.

 

3.

Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Cackowska Pająk
 • opublikował: Marcin Wantowski
  data publikacji: 2003-12-02 10:28
 • zmodyfikował: Marcin Wantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 14:02

Opis strony

Redaguje: Marcin Wantowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel. 56 66 44 777, fax 56 66 44 775, 87-100 Toruń, ul. Polna 113, p.1

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12463631
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony