Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa ( min. 2 tygodnie przed) powinien złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.). ).
 • Uchwała Rady Powiatu Toruńskiego  nr XVI/98/2012  z 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018, poz. 2096 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz. 1044).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz.U. 2016, poz. 1264).

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.Plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego,

2. Mapę  w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczonymi granicami pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

3. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa.

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa).

Opłaty :

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie  pozwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej w  terminie do 30 dni od daty złożenia.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Cackowska Pająk
 • opublikował: Marcin Wantowski
  data publikacji: 2003-12-02 10:42
 • zmodyfikował: Marcin Wantowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-29 13:57

Opis strony

Redaguje: Marcin Wantowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel. 56 66 44 777, fax 56 66 44 775, 87-100 Toruń, ul. Polna 113, p.1

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-04 14:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12463505
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony