Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ

 

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa ( min. 2 tygodnie przed) powinien złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) i Uchwały Nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), do wydawania decyzji administracyjnych, art. 104, 107, 108 KPA.

 

Wniosek winien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
2) cel zajęcia pasa drogowego( dokładne określenie rodzaju robót )
3) dokładną lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne elementy
5) numer drogi powiatowej
6) dane dot. wykonawcy i kierownika budowy
 

Opłaty :

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie  pozwolenia  lub  jego  odmowa  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej w  terminie do 30 dni od daty złożenia.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Cackowska Pająk
  • opublikował: Marcin Wantowski
    data publikacji: 2003-12-02 10:42
  • zmodyfikował: Marcin Wantowski
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-06 10:33

Opis strony

Redaguje: Marcin Wantowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu tel. (056) 66 44 777, fax 66 44 775, 87-100 Toruń, ul. Polna 113, p.1

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-06-05 10:43

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10033936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-22 14:26

Stopka strony