Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr 13/03, 14.01.2003 r. w sprawie przekazania samochodu osobowego marki Polonez Caro w formie darowizny Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 07:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 07:59
2. Uchwała Nr 14/03, 23.01.2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży Pani Janinie Nowackiej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:11
3. Uchwała Nr 15/03, 23.01.2003 r. w sprawie ustalenia na 2003 rok: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:14
4. UCHWAŁA Nr 16/03, 5.02.2003 r. w sprawie użyczenia Gminie Miasta Chełmża w użytkowanie I piętra budynku przy ul. Kościuszki 4 w Chełmży na mieszkania zastępcze.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:18
5. Uchwała NR 17/03, 13.03.2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:29
6. Uchwała Nr 18/03, 20.03.2003 r. w sprawie: określenia nowych zawodów i profili kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Toruński

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:32
7. Uchwała Nr 19/03, 24.03.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Toruńskiego za 2002 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:34
8. Uchwała Nr 20/03, 30.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 51/2000 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 lutego 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:36
9. Uchwała Nr 21/03, 8.05.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:47
10. Uchwała Nr 22/03, 8.05.2003 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:49
11. Uchwała Nr 23/03, 8.05.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/03 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:53
12. Uchwała NR 24/03, 8.05.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 08:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:10
13. Uchwała Nr 25/03, 12.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:13
14. Uchwała Nr 26/03, 18.06.2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:17
15. Uchwała Nr 27/03, 18.06.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:19
16. Uchwała Nr 28/03, 26.06.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/03 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:21
17. Uchwała NR 29/03, 3.07.2003 r. w sprawie: udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:24
18. Uchwała NR 30/03, 9.07.2003 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 09:28
19. Uchwała Nr 31/03, 10.07.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:40
20. Uchwała Nr 32/03, 10.07.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 28/03 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:47
21. Uchwała Nr 33/03, 10.07.2003 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2004 i opracowania materiałów planistycznych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:49
22. Uchwała Nr 34/03, 10.07.2003 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 108/01 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 13:52
23. Uchwała NR 35/03, 10.07.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 14:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 14:48
24. Uchwała NR 36/03, 10.07.2003 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół średnich na rok szkolny 2003/2004.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 14:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 14:51
25. Uchwała NR 37/03, 5.08.2003 r. w sprawie: udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 14:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-01-30 15:15
26. Uchwała 38/03, 5.08.2003 r. w sprawie określenia nowych zawodów kształcenia w Zespole Szkół w Chełmży

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-02-03 08:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:08
27. Uchwała Nr 39/03, 12.08.2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:14
28. Uchwała Nr 40/03, 11.09.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/03 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:19
29. Uchwała Nr 41/03, 11.09.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 08:52
30. Uchwała Nr 42/03, 23.09.2003 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie złożonego projektu przez Domy Pomocy Społecznej, w związku z przystąpieniem przez beneficjenta do realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:16
31. Uchwała Nr 43 /03, 30.09.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:20
32. Uchwała Nr 44/03, 30.09.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:47
33. Uchwała Nr 45/03, 30.09.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:50

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:50
34. Uchwała Nr 46/03, 30.09.2003 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie złożonego projektu przez Gminę Obrowo, w związku z przystąpieniem przez beneficjenta do realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 09:53
35. Uchwała Nr 47/03, 9.10.2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 10:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 10:00
36. Uchwała Nr 48/03, 4.11.2003 r. w sprawie przyjęcia programu długoterminowej polityki zarządzania długiem publicznym.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 10:04
37. Uchwała Nr 49/03, 13.11.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:07
38. Uchwała Nr 50/03, 20.11.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:09
39. Uchwała Nr 51/03, 20.11.2003 r. w sprawie likwidacji czterech stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:12
40. Uchwała Nr 52 /03, 26.11.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:12
41. Uchwała Nr 53/03, 4.12.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:31
42. Uchwała Nr 54/03, 04.12.2003 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w umowie na udzielenie dotacji dla Prezydenta Miasta Torunia na dofinansowanie zadania pt. „Uruchomienie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:51
43. Uchwała Nr 55/03, 9.12.2003 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu na rok 2004.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:54

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:54
44. Uchwała Nr 56/03, 9.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 12:56
45. Uchwała Nr 57/03, 15.12.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:24
46. Uchwała Nr 58/03, 23.12.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu, na nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:26
47. Uchwała Nr 59/03, 23.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-03 13:29
48. Uchwała Nr 60/03, 30.12.2003r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:11
49. Uchwała Nr 61/03, 30.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:17

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (0-prefix-56) 660-83-00 wew.208, fax wew. 209, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, VIIp. pokój nr 1a

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-02-04 08:18

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11499392
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 07:35

Stopka strony