Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr 63/04, 14.01.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:22
2. Uchwała Nr 64/04, 14.01.2004 r. w sprawie ustalenia na 2004 rok: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:24

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 13:54
3. Uchwała Nr 65/04, 22.01.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:26

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:27
4. Uchwała Nr 66/04, 22.01.2004 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-02-04 08:31
5. Uchwała Nr 67/04, 04.02.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 13:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 13:45
6. Uchwała Nr 68/04, 17.02.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 13:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 13:51
7. Uchwała Nr 69/04, 27.02.2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Toruńskiego za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:08
8. Uchwała Nr 70/04, 27.02.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:12
9. Uchwała Nr 71/04, 27.02.2004 r. w sprawie wyboru jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego do udziału w Projekcie " Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim - Phare 2001"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:20
10. Uchwała Nr 72/04, 17.03.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:24
11. Uchwała Nr 73/04, 17.03.2004 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:36
12. Uchwała Nr 74/04, 23.03.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:42
13. Uchwała Nr 75/04, 02.04.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:45
14. Uchwała Nr 76/04, 02.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Wielka Nieszawkana lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:51
15. Uchwała Nr 77/04, 05.04.2004 r. w sprawie rozpoczęcia procedur zmierzających do wyboru banku obsługującego Budżet Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:56
16. Uchwała Nr 78/04, 14.04.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 14:58
17. Uchwała Nr 79/04, 22.04.2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży pedegogowi szkolnemu Pani Katarzynie Pawlikowskiej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:02
18. Uchwała Nr 80/04, 28.04.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:05
19. Uchwała Nr 81/04, 28.04.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-09 15:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:08
20. Uchwała Nr 82/04, 28.04.2004 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu rolii Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań 1.2 i 1.3 schemety a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL.)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:18
21. Uchwała Nr 83/04, 28.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Obrowo na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:23
22. Uchwała Nr 84/04, 28.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Zławieś Wielka na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:30
23. Uchwała Nr 85/04, 28.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Chełmża na lata 204 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-09 15:42

24. Uchwała Nr 86/04, 28.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Zławieś Wielka na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 08:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 08:52

25. Uchwała Nr 87/04, 28.04.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Lubicz na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 08:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 08:56

26. Uchwała Nr 88/04, 05.05.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:00

27. Uchwała Nr 89/04, 05.05.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:06

28. Uchwała Nr 90/04, 14.05.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki Odpadami Gminy Łysomice na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-15 09:08
29. Uchwała Nr 91/04, 14.05.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:42
30. Uchwała Nr 92/04, 14.05.2004 r. w sprawie określenia nowych zawodów kształcenia w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół w Gronowie RCKU.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:49
31. Uchwała Nr 93/04, 24.05.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:52
32. Uchwała Nr 94/04, 24.05.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 08:58
33. Uchwała Nr 95/04, 26.05.2004 r. zminiająca uchwałę w srawie budżetu na 2004r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:03
34. Uchwała Nr 96/04, 02.06.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:05
35. Uchwała Nr 97/04, 02.06.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:09
36. Uchwała Nr 98/04, 09.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:12
37. Uchwała Nr 99/04, 09.06.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Łubianka na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:17

38. Uchwała Nr 100/04, 09.06.2004 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Miasta Chełmża na lata 2004 - 2010 z perspektywą na lata 2011 - 2020

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:31

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 09:34
39. Uchwała Nr 101/04, 09.06.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:45
40. Uchwała Nr 102/04, 22.06.2004 r. w sprawie ustalenia za rok szkolny 2004/2005 wielkości srodków finansowych na dodatki dla nauczycieli informatyki.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:48
41. Uchwała Nr 103/04, 22.06.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:51
42. Uchwała Nr 104/04, 01.07.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:53
43. Uchwała Nr 105/04, 01.07.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 10:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:02
44. Uchwała Nr 106/04, 01.07.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:39
45. Uchwała Nr 107/04, 01.07.2004 r. w sprawie określenia nowych zawodów kształcenia w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół w Gronowie RCKU.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:47

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:47

46. Uchwała Nr 108/04, 07.07.2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie powiatu toruńskiego i znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 11:54

47. Uchwała Nr 109/04, 07.07.2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących sie maturą, dla których organem jest Powiat Toruński.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:02

48. Uchwała Nr 110/04, 07.07.2004 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2005 i opracowania materiałów planistycznych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:11

49. Uchwała Nr 111/04, 14.07.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:15

50. Uchwała Nr 112/04, 14.07.2004 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie bużetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:15

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:17

51. Uchwała Nr 113/04, 28.07.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:38
52. Uchwała Nr 114/04, 28.07.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 13:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 12:58

53. Uchwała Nr 115/04, 28.07.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży Panu Markowi Wierzbowskiemu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 13:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-16 13:06

54. Uchwała Nr 116/04, 28.07.2004 r. w sprawie rzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:25

55. Uchwała Nr 117/04, 28.07.2004 r. zmieniająca uhwałę w sprawie budżetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:29

56. Uchwała Nr 118/04, 28.07.2004 r. w sprawie zmniejszenia limitu zatrudnienia w DPS Browina.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:33
57. Uchwała Nr 119/04, 03.08.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:36
58. Uchwała Nr 120/04, 06.08.2004 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:45
59. Uchwała Nr 121/04, 11.08.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:46
60. Uchwała Nr 122/04, 11.08.2004 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu bankowego na występujacy w ciągu roku 2004 niedobór budżetowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:50
61. Uchwała Nr 123/04, 11.08.2004 r. w sprawie zgłoszenia inicjatywy o nadaniu orderu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:52
62. Uchwała Nr 124/04, 19.08.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:53
63. Uchwała Nr 125/04, 25.08.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:59

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 09:59

64. Uchwała Nr 126/04, 25.08.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół średnich na rok szkolny 2004/2005

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:43
65. Uchwała Nr 127/04, 31.08.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:46
66. Uchwała Nr 128/04, 09.09.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:11
67. Uchwała Nr 129/04, 17.09.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:50

68. Uchwała Nr 130/04, 17.09.2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:53

69. Uchwała Nr 131/04, 17.09.2004 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela celem reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:57

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 10:57

70. Uchwała Nr 132/04, 17.09.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podjęcia czynności dotyczących przygotowania projektu funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej po restrukturyzacji.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:01

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:01

71. Uchwała Nr 133/04, 17.09.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Wierzbowskiemu - Dyrektorowi zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:04

72. Uchwała Nr 134/04, 17.09.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:18

73. Uchwała Nr 135/04, 05.10.2004 r. w srawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:21

74. Uchwała Nr 136/04, 13.10.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:24

75. Uchwała Nr 137/04, 26.10.2004 r.w sprawie  uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:27

76. Uchwała Nr 138/04, 26.10.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:29

77. Uchwała Nr 139/04, 03.11.2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-11-18 11:32
78. Uchwała Nr 140/04, 9.11.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:36
79. Uchwała Nr 141/04, 9.11.2004 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu na rok 2005.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:38

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:38
80. Uchwała Nr 142/04, 9.11.2004 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela celem reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu "Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:41
81. Uchwała Nr 143/04, 9.11.2004 r. w sprawie: udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:43
82. Uchwała Nr 144/04, 1.12.2004 r. zmieniająca uchwałę nr 143/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:44
83. Uchwała Nr 145/04, 8.12.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:46
84. Uchwała Nr 146/04, 8.12.2004 r. w sprawie zmniejszenia liczby miejsc w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:49
85. Uchwała Nr 147/04, 8.12.2004 r. w sprawie:    zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju regionalnego, Działania 2.2 – Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:51

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:51
86. Uchwała Nr 148/04, 8.12.2004 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 10:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 10:54
87. Uchwała Nr 149/04, 27.12.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 – Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:02

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:02
88. Uchwała Nr 150/04, 30.12.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:04
89. Uchwała Nr 151/04, 30.12.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-10 11:10

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (0-prefix-56) 660-83-00 wew.208, fax wew. 209, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, VIIp. pokój nr 1a

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3170
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-10 11:14

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11989399
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony