Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr 228/06, 4.01.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 08:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 08:53
2. Uchwała Nr 229/06, 4.01.2006 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:03

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:04
3. Uchwała Nr 230/05, 19.01.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:06
4. Uchwała Nr 231/06, 19.01.2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:09
5. Uchwała Nr 232/06, 19.01.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:14

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:14
6. Uchwała Nr 233/06, 19.01.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:16
7. Uchwała Nr 234/06, 26.01.2006 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:21

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:21
8. Uchwała Nr 235/06, 10.02.2006 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:23

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:23
9. Uchwała Nr 236/06, 15.02.2006 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:25
10. Uchwała Nr 237/06, 2.03.2006 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schematy a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:30
11. Uchwała Nr 238/06, 2.03.2006 r. w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu roli Beneficjenta/Odbiorcy Ostatecznego w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet schemat a) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:39

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:39
12. Uchwała Nr 239/06, 2.03.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:41
13. Uchwała Nr 240/06, 2.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:42
14. Uchwała Nr 241/06, 2.03.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:46
15. Uchwała Nr 242/06, 9.03.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:48

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:48
16. Uchwała Nr 243/06, 14.03.2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Toruńskiego za 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:50
17. Uchwała Nr 244/06, 22.03.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 09:56
18. Uchwała Nr 245/05, 22.03.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:04
19. Uchwała Nr 246/06, 5.04.2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o znaczeniu realizacji projektów złożonych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w regionie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:06
20. Uchwała Nr 247/06, 5.04.2006 r. w sprawie wyboru oferty na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:07

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:07
21. Uchwała Nr 248/06, 13.04.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:09

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:09
22. Uchwała Nr 249/06, 13.04.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:11
23. Uchwała Nr 250/06, 26.04.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Toruńskiego  na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:13
24. Uchwała Nr 251/06, 26.04.2006 r. w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:16
25. Uchwała Nr 252/06, 9.05.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:17

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:17
26. Uchwała Nr 253/06, 24.05.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:19

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:23
27. Uchwała Nr 254/06, 30.06.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:26
28. Uchwała Nr 255/06, 30.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Toruńskiego  na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:34
29. Uchwała Nr 256/06, 30.06.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:55

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 10:56
30. Uchwała Nr 257/06, 30.06.2006 r. w sprawie powołania  komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 11:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 11:07
31. Uchwała Nr 258/06, 7.07.2006 r. w sprawie   podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2007 i opracowania materiałów planistycznych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 11:09
32. Uchwała Nr 259/06, 7.07.2006 r. w sprawie:  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 11:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 11:56
33. Uchwała Nr 260/06, 7.07.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:06
34. Uchwała Nr 261/06, 19.07.2006r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:08

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:08
35. Uchwała Nr 262/06, 19.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:10
36. Uchwała Nr 263/06, 19.07.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:12

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:12
37. Uchwała Nr 264/06, 26.07.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:13
38. Uchwała Nr 265/06, 26.07.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:15
39. Uchwała Nr 266/06, 26.07.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:20
40. Uchwała Nr 267/06, 4.08.2006 r. w sprawie upoważnienia do realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:22

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:24
41. Uchwała Nr 268/06, 7.08.2006 r. w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:27

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:27
42. Uchwała Nr 269/06, 7.08.2006 r. w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Janiszewskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:29

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:30
43. Uchwała Nr 270/06, 7.08.2006 r. w sprawie określenia zawodów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:31
44. Uchwała Nr 271/06, 7.08.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na występujący w ciągu roku 2006 niedobór budżetowy.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:33
45. Uchwała Nr 272/06, 17.08.2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:34
46. Uchwała Nr 273/06, 1.09.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:42

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:42
47. Uchwała Nr 274/06, 5.09.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:43

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:44
48. Uchwała Nr 275/06, 5.09.2006 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pigży Pani Marzannie Ott.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:45

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:45
49. Uchwała Nr 276/06, 5.09.2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzannie Ott p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:46

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:47
50. Uchwała Nr 277/06, 14.09.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na okres od 01 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:49

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:49
51. Uchwała Nr 278/06, 14.09.2006 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2006/2007 wielkości środków finansowych na dodatki dla nauczycieli informatyki.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:56

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:56
52. Uchwała Nr 279/06, 14.09.2006 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o stypendium dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2.2 ZPORR

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:58

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 12:58
53. Uchwała Nr 280/06, 14.09.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:00
54. Uchwała Nr 181/06, 14.09.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:04

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:04
55. Uchwała Nr 282/06, 22.09.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Głuchowie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:05

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:06
56. Uchwała Nr 283/06, 30.10.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:10

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:10
57. Uchwała Nr 284/06, 30.10.2006 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:11

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:12
58. Uchwała Nr 285/06, 8.11.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Powiatu na rok 2007.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:13

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:13
59. Uchwała Nr 286/06, 8.11.2006 r. w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:16

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:17
60. Uchwała Nr 287/06, 8.11.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:18
61. Uchwała Nr 288/06, 8.11.2006 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Toruńskiego do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:20

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:20
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO III KADENCJI

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:27
1. Uchwała Nr 1/06, 29.11.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:28

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:28
2. Uchwała Nr 2/06, 29.11.2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Reginie Filar - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce oraz Panu Zbigniewowi Waleckiemu – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:30

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:30
3. Uchwała Nr 3/06, 29.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego w ramach Działania 2.2 ZPORR

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:32

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:32
4. Uchwała Nr 4/06, 5.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz listy rezerwowej studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:33
5. Uchwała Nr 5/06, 14.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:34
6. Uchwała Nr 6/06, 19.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:36
7. Uchwała Nr 7/06, 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:37

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:37
8. Uchwała Nr 8/06, 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:38
9. Uchwała Nr 9/06, 28.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:41

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-11 13:41

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (0-prefix-56) 660-83-00 wew.208, fax wew. 209, 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, VIIp. pokój nr 1a

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1678
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-11 13:42

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11989591
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony