Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze oferty na sukcesywna dostawę leków i innych art. medycznych

 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-21 07:26

drukuj

 • autor informacji: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-21
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-21 07:27

„Sukcesywna dostawa leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Browina 87 – 140 CHEŁMŻA

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie, dostawy odbywać się będą 7 razy w tygodniu, a w sytuacjach tego wymagających nawet dwa razy dziennie ciągu dwóch godzin od chwili zamówienia, własnym transportem, na koszt dostawcy do Domu Pomocy Społecznej w Browinie, 87 – 140 Chełmża.
 2. Wielkość zamówienia: określona jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 5. Termin wykonania zamówienia: dwa lata od podpisania umowy.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    Ocena spełniania warunków oparta będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 1. Zamawiający nie przewiduje wadium.
 2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100%
 3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia  19.04.2016r. do godz. 12: 00
 4. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 5.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje  dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 9. SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno - Gospodarczym   tel. (056) 619 46 57 lub www.powiattorunski.pl

drukuj

 • autor informacji: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:21
 • zmodyfikował: Sebastian Słowiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-07 10:17
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:11

drukuj

 • autor informacji: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-07 10:21
 • zmodyfikował: Sebastian Słowiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-07 10:12

Pytania i odpowiedzi na sukcesywną dostawę leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie

 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-08 09:39
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-12 09:20

drukuj

 • autor informacji: Sebastian Słowiński
  data wytworzenia: 2016-04-08
 • opublikował: Sebastian Słowiński
  data publikacji: 2016-04-08 09:41

Opis strony

Redaguje: Sebastian Słowiński, Dom Pomocy Społecznej w Browinie, 87-140 Chełmża, tel. (056) 675-71-11, fax. (056) 675-72-77, e-mail: browina@home.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48558
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-21 07:26

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8654657
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-15 14:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
02.01.2017 dniem wolnym od pracy