Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-057

1. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

2. Nazwa wydziału:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

3. Podstawa prawna:

 • Art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

4. Wymagane dokumenty:

Nowy klub sportowy

 • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej podpisany przez wszystkich członków zarządu,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (uchwałą w sprawie utworzenia klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej, uchwałą w sprawie uchwalenia statutu klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej, uchwałą w sprawie wyboru władz stowarzyszenia),
 • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia,
 • lista co najmniej 7 założycieli obecnych na zebraniu założycielskim zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli,
 • statut w 2 egzemplarzach,

Klub sportowy figurujący w ewidencji:

 • wniosek o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej podpisany przez członków zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu (zgodnie z zapisami w Statucie),
 • protokół z zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wprowadzonych zmian,
 • lista obecności z zebrania z podpisami członków klubu.

5. Opłaty:
Wpis klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub wpis zmian dotyczących klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10zł – za wydanie decyzji (podstawa prawna: cz. I, pkt 53, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – za wydanie zaświadczenia (podstawa prawna: cz. II, pkt 21, kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty za wydanie decyzji lub zaświadczenia dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium:

Urząd Miasta Torunia
Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
*z dopiskiem „opłata skarbowa - dokonanie wpisu/wydanie zaświadczenia dot. klubu sportowego………. (dane klubu)”.

6. Termin załatwienia sprawy:
Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
II piętro, pokój 206, tel. 56 662-88-42

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

10. Formularze do pobrania: brak

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rybitwa
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-10-24 10:55
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 08:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2911
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-25 08:05

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9998238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 12:38

Stopka strony