Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-059 1. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA 2. Nazwa wydziału:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 3. Podstawa prawna:

 • z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (t. j. Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zm.)
4. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
 • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim
 • odpis wyroku sądowego orzekającego rozwód, w przypadku osób po rozwodzie
 • odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska je obejmuje
 • zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka
 • zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 14 lat
 • do wglądu dowód osobisty
 • w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej postanowienie władzy opiekuńczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej
 • zgoda władzy opiekuńczej na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej
5. Opłaty (w znakach skarbowych):
 • za wniosek - 5 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł
 • za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska - 30 zł
 • zwolnione z opłaty są decyzje wydawane osobom, których imię lub nazwisko miało brzmienie ośmieszające lub obce, lub wydawane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono
6. Termin załatwienia sprawy:
 • do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
7. Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich tel. 660-83-00 wew. 221, pok. 151, IV piętro 8. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 9. Dodatkowe informacje:
 • Wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
  • ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka
  • o brzmieniu niepolskim
  • nazwisko posiada formę imienia
  • wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko, na nazwisko, którego od wielu lat używa.
 • Wniosek o zmianę nie podlega uwzględnieniu, gdy:
  • zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej
  • wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
 • O zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub nie posiadające żadnej przynależności państwowej a mające miejsce zamieszkania w Polsce.
 • Osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania - mieszkańcy powiatu toruńskiego do Starosty Toruńskiego.
 • Osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Formularze do pobrania:

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-01-09 12:58
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2004-03-10 08:25

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-01-09 12:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-19 15:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3233
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-05-12 12:00

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11792648
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 14:42

Stopka strony