Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Referent administracyjny w Grębocinie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży

 1. Nazwa stanowiska: referent administracyjny w Grębocinie.
 2. Wymiar etatu: pełny etat
 3. Ilość etatów: 1
 4. Wymagania niezbędne:
  a) Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
  b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  c) Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, administracyjne.
  d) Co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej.
  e) Znajomość specyfiki pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  f) Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna).
  g) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych: fax, skaner, kserokopiarka.
 5. Wymagania dodatkowe:
  a) Umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej.
  b) Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) Prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami dzieci.
  b) Przygotowywanie danych do sprawozdań.
  c) Prowadzenie kart pracy.
 7. Wymagane dokumenty:
  a) Życiorys (CV)
  b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
  d) Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie.
  e) W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  f) Pisemne oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  g) KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA załącznik nr 3
 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, ul. Św. Jana 18, (I piętro, pok. 2 – sekretariat) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Grębocinie” w terminie do dnia 07.06.2019r. do godziny 15:00.
  Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową, uważa się datę ich wpływu do Poradni.
  Aplikacje które wpłyną do Poradni po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Informacja o osobach spełniających wymogi formalne naboru, zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu.
  Zakwalifikowani kandydaci do dalszego etapu naboru, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub rozmowy kwalifikacyjnej i testu, poinformowani zostaną telefonicznie.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Poradni przy ul. Św. Jana 18.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

UWAGA:

 1. wszystkie składane dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe muszą być własnoręcznie podpisane
 2. kopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 3. dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, niekompletne, nie spełniające wymogów o których mowa w pkt 1) i 2) podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.

Chełmża, dnia 28 maj 2019 r.

drukuj (Referent administracyjny w Grębocinie)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Domalska
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-05-29 08:30
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 10:06

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Domalska
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-05-29 08:30

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w związku z ogłoszonym w dniu 28 maja 2019r., naborem
na wolne stanowisko urzędnicze

1/1 etatu „referent administracyjny” w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży oddział w Grębocinie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Anna Małgorzata Zasadowska
 2. Aneta Lisewska
 3. Aleksandra Łukaszewska
 4. Magdalena Łydkowska-Aftamienko
 5. Joanna Rutkowska
 6. Karolina Kwiatkowska
 7. Dominika Katarzyna Kotkiewicz

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży
Małgorzata Domalska

Chełmża, dnia 10.06.2019r.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Domalska
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-06-10 12:24

Informacja o wynikach naboru - Referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (O/Grębocin)

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko 1/1 referenta administracyjnego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży
oddział w Grębocinie

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta administracyjnego została wybrana: Pani Aleksandra Łukaszewska zamieszkała w Toruniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Łukaszewska z testu kwalifikacyjnego uzyskała ilość punktów: 11/14 punktów, a rozmowę kwalifikacyjną Komisja oceniła na 15/15 punktów. Łącznie pani Aleksandra Łukaszewska uzyskała największą ilość punktów 26/29. Wykazała się dużą znajomością przepisów dotyczących działalności Poradni oraz wiedzą i predyspozycjami do pracy na stanowisku referenta administracyjnego.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chełmży
Małgorzata Domalska

Chełmża, dnia 17.06.2019r.

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Domalska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-06-24 08:10

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Domalska
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-06-24 08:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-04 13:44

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10821274
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 12:13

Stopka strony