Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-099

1. Pozwolenie wodnoprawne

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

3. Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne - art. 122 ust.1, art. 131, art. 132 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 469 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

 • operat wodnoprawny (3 egz.) w formie opisowej i graficznej (+ zapis elektroniczny). Część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku, gdy pozwolenie obejmuje również wykonanie urządzenia wodnego – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia ostatecznej,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • dokumentacja hydrogeologiczna (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego,
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
 • zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
 • uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych, niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

5. Opłaty:

 • skarbowa: 217 zł - od wydania pozwolenia wodnoprawnego
 • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Uwaga! Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

 • Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagania, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2a Prawo Wodne.
 • W przypadku kilku pozwoleń wydanych w jednej decyzji – wielokrotność opłaty skarbowej.
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podawane jest do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa, w siedzibie Urzędu Gminy.

10. Formularze do pobrania:
Druk Wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – do pobrania poniżej

drukuj

 • autor informacji: Marian Otremba
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 14:57
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 11:14
 • autor informacji: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-03-20 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-20 11:18

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8729748
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 14:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl