Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-104

1. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

2. Nazwa wydziału:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519)

4. Wymagane dokumenty:
a) Pisemne zgłoszenie instalacji na formularzu dostępnym w pkt 10 karty informacyjnej
b) Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o numerze NIP, REGON
 • wpis do działalności gospodarczej lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

5. Opłaty:
skarbowa: 120zł

 • Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu. Opłaty można dokonywać również bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Torunia Nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
 • obowiązek wniesienie opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia instalacji

6. Termin załatwiania sprawy:

 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska Toruń, ul. Towarowa 4-6, Pokój nr 211; tel. 56 662-88-55

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie w przypadku sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia w formie decyzji administracyjnej wnosi się za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, ul. targowa 13/15, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

 • Forma załatwienia przyjęcie zgłoszenia instalacji, której wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia – pismo do wnioskodawcy
 • Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia
 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
 • Sprzeciw w formie decyzji jest wnoszony, jeżeli: eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 Prawo ochrony środowiska
 • Instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
 • Prowadzący instalację podlegającej zgłoszeniu jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji; zmianie danych podanych w zgłoszeniu
 • Zgłoszenia o zmianach instalacji lub rezygnacji z rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych w zgłoszeniu

10. Formularze do pobrania:
Wzór formularza zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

drukuj

 • autor informacji: Katarzyna Kawałowska
  data wytworzenia: 2013.02.19
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-02-20 15:53
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-29 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2142
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-29 12:25

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8654632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-15 14:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl
baner toplayer
02.01.2017 dniem wolnym od pracy