Ścieżka nawigacyjna

 • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie

Gdańsk, dnia 30 października 2019 roku

GD.RUZ.424.2.9.2019.AK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 157 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 29.11.2016r. znak: OS.6341.61.2016.MO stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. na wprowadzanie do wód rzeki Drwęcy w km 10+000 oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubiczu Dolnym.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie organu (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk, pokój nr 201, w godzinach 8 – 14) oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informuję, że zgodnie z art. 41 K.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek doręczenia.

Z up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie)

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polikowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-31 12:42

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Polikowska
  data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2019-10-31 12:43

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 132414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 08:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11045687
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:03

Stopka strony