Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-121

1. Zezwolenie na transport odpadów

2. Nazwa Wydziału:
Wydział Środowiska ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 1987 ze zm.) – art. 233

4. Wymagane dokumenty:

Wniosek sporządzony zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach, (formularz do pobrania), zawierający:

 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 • oznaczenie obszaru prowadzenia działalności- w przypadku transportu odpadów
 • w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis dalszego zagospodarowania odpadów
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
 • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów

Załączniki:

 • kopie świadectw ADR posiadanych pojazdów – dla zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

5. Opłaty:

 • 616 zł za udzielenie zezwolenia
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Torunia nr konta – 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

6. Termin załatwienia sprawy:

 • w ciągu miesiąca;
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Środowiska, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
pokój nr 209, II piętro, tel. 56 662 88 59

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje: - Brak

10. Formularze do pobrania:
Druk Wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów – do pobrania poniżej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-12-01 14:40
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-21 11:33
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Wantowska
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-03-21 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2602
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-21 11:34

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9193439
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-21 15:41

Stopka strony

baner toplayer
Informacja RODO