Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STRATEGIA I PROGRAM ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO

Strategia Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych wraz z celami operacyjnymi, planowanymi zadaniami i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wszechstronnego rozwoju powiatu.

Dokument został przygotowany przez Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim w oparciu o Metodę Aktywnego Planowania Strategii (MAPS), której  istotą jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus.

Dokument został opracowany we współpracy władz powiatu, samorządowców, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji, służb, straży, pracowników starostwa powiatowego, urzędów gmin i przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu każdy temat mógł być analizowany z wielu punktów widzenia,
co sprawiło, że strategia rozwoju powiatu toruńskiego jest nowoczesnym dokumentem
o europejskim standardzie. Proces uspołeczniana stanowił istotny element prac nad Strategią, tak jak nad każdym dokumentem
o charakterze programowym, do którego odwoływać się będą wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnym.

Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:

  1. diagnoza społeczno-ekonomiczna powiatu toruńskiego,
  2. przeprowadzenie warsztatów strategicznych w trzech grupach roboczych obejmujących następującą tematykę: infrastruktura techniczna i bezpieczeństwo, edukacja i przedsiębiorczość oraz zdrowie i opieka społeczna,
  3. konsultacje społeczne,
  4. opinia poszczególnych komisji Rady Powiatu,
  5. przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu.

Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020 to dokument operacyjno-wdrożeniowy, opracowany zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658). Opisuje on jak zadania rozwojowe, podejmowane i realizowane przez Powiat Toruński (Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe mu jednostki) do końca 2020 roku, wpisują się w ramy określone w innych dokumentach strategicznych (przede wszystkim „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Plan Modernizacji 2020+”, dalej SRWKP).

Punktem wyjścia do określenia kierunków rozwoju powiatu toruńskiego była z jednej strony diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej tego obszaru, z drugiej – wytycznei zadania zawarte w obowiązujących dokumentach strategicznych i planistycznych
(na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym).

Program zakłada realizację celu głównego - zrównoważony rozwój powiatu toruńskiego do 2020 roku oraz sześciu celów szczegółowych: wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2020 roku; rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2020; poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu i podległe instytucje do 2020 roku.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-23 08:59

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10246065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-19 13:42

Stopka strony