Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
NR 1/ZO/EDUA/2018

Powiat Toruński
reprezentowany przez
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
„Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących
dla uczniów Technikum w Gronowie, kształcącym w zawodzie technik pojazdów
samochodowych i technik logistyk oraz nauczycieli
Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”

nr RPKP.10.02.03-04-0007/16

 • Rodzaj zamówienia: Usługa
 • Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego.
 • Cel zamówienia:
  Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń doskonalących, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Gronowie kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk oraz nauczycieli Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”.
 • Sposób udzielania zamówienia:
  Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie Zamawiającego.
 • Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 23 lutego 2018r. (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
  1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół, CKU w Gronowie (pokój 205) w godzinach pracy Zamawiającego tj. Pn-Pt 7:00-15:00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
  przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie oraz nauczycieli
  lub
 • zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: projekty@zsgronowo.edu.pl, przy czym w temacie wiadomości należy wpisać:  „Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie oraz nauczycieli”.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania w pliku załączonym poniżej.

drukuj (Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum w Gronowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-15 08:52
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 08:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-15 08:52

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Murawska-Czapla
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Przemysław Chmielewski
  data publikacji: 2018-02-21 12:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37094
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11338034
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 12:20

Stopka strony