Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zakup i dostawa paliw płynnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI
Nr PZD 11.252.2.5.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa paliw płynnych

Informacje o zamówieniu:

 • Informacja o współfinansowaniu zamówienia: (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych) Nie dotyczy
 • Rodzaj zamówienia: Dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa paliw płynnych (benzyny bezołowiowej 95 oktanowej oraz oleju napędowego) dla potrzeb pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu PZD. Przedmiot podzielony na 2 zadania:
  Zadanie 1 – zakup i dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu z mających bazę w siedzibie PZD Toruń, ul. Polna 113
  Szacunkowy zakres:
  A. Benzyna bezołowiowa (Pb 95) – 2 200 litrów
  B. Olej napędowy (ON) – 920 litrów
  Zadanie 2 – zakup i dostawa paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu z mających bazę w Obwodzie Drogowym z siedzibą Mała Grzywna (gmina Chełmża).
  Szacunkowy zakres:
  A. Benzyna bezołowiowa (Pb 95) – 3 500 litrów
  B. Olej napędowy (ON) – 14 280 litrów
  Wskazane ilości paliw należy traktować jako szacunkowe. Nie mogą one stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy.
  Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do baku pojazdu, a w przypadku sprzętu do kanistrów, na wybranej stacji wykonawcy, po cenach obowiązujących w dniu tankowania z uwzględnieniem ewentualnego rabatu zgodnie ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia dostaw oleju napędowego bez żadnych dodatków roślinnych – biokomponentów, itp.
  Wykonawca winien umożliwić tankowanie paliw minimum w godzinach 8:00-16:00, 5 dni w tygodniu, na stacji oddalonej w promieniu maksymalnie 5 km od siedziby Zamawiającego (osobno dla zadania nr 1 i 2)
  Wszystkie wymienione w przedmiocie zamówienia dostawy, muszą spełniać wymagania obowiązujących norm jakościowych dla poszczególnych z nich, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r., Nr 221, poz. 1441 z późn zm.)
  a) dla benzyny bezołowiowej (Pb95) PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów silnikowych – „Benzyna bezołowiowa – Wymagania i metody badań”,
  b) dla oleju napędowego (ON) PN-EN 590:2006 Paliwa do pojazdów silnikowych – „Oleje napędowe – Wymagania i metody badań”,
  W przypadku zmiany norm prawnych regulujących jakość paliwa Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zmienionych norm z chwilą wejścia w życie aktu prawnego, który je wprowadza.
 • Termin składania ofert: 05.03.2018r.
 • Termin realizacji zamówienia: (zadanie nr 1 i 2) do 15.01.2019r.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Marcin Wantowski (56) 66-44-775 pzdtorun@wp.pl

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr PZD 11.252.2.5.2018 w siedzibie zamawiającego – Zakup i dostawa paliw…,

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania w pliku załączonym poniżej.

drukuj (Zakup i dostawa paliw płynnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-27 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-27 13:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10812962
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 14:58

Stopka strony