Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Usługi transportowe na wyjazdy edukacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI nr OR.272.3.4.2018

zamawiający: Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
siedziba: Starostwo Powiatowe ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Świadczenie usług transportowych na wyjazdy edukacyjne

Informacje o zamówieniu:

 1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia:
  Projekty „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, nr RPKP.10.01.02-04-0003/17 oraz „Powiatowi Zawodowcy” RPKP.10.01.03-04-0002/17 współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT oraz Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.
 2. Rodzaj zamówienia: usługi.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych na wyjazdy edukacyjne i z powrotem dla uczniów z szkół objętych wsparciem w ramach projektów „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, nr RPKP.10.01.02-04-0003/17 oraz „Powiatowi Zawodowcy” RPKP.10.01.03-04-0002/17.
  Zamówienie udzielane w dwóch częściach:
  - część 1 – wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” – łącznie 208 wyjazdów edukacyjnych (i z powrotem);
  - część 2 – wyjazdy edukacyjne w ramach projektu „Powiatowi Zawodowcy” – łącznie 6 wyjazdów edukacyjnych (i z powrotem).
  Część 1:
  - Usługi transportowe – przejazdy świadczone będą dla 33 szkół na terenie gmin powiatu toruńskiego.
  - Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020. Wyjazdy będą realizowane przez cały rok szkolny, z ich intensyfikacją w styczniu-lutym i maju-czerwcu. Ilość wyjazdów oraz ilość osób w danym roku z danej szkoły są podane w załączniku nr 1.
  - Szczegółowe terminy poszczególnych wyjazdów będą ustalane z koordynatorami gminnymi/szkolnymi minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu z przyczyn od niego nie zależnych (choroby uczniów, brak biletów na dane wydarzenie).
  Część 2:
  - Usługi transportowe – przejazdy świadczone będą dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
  - Czas realizacji: X 2018,  III-IV 2019, X 2019, III-IV 2020. Ilość wyjazdów oraz ilość osób są podane w załączniku nr 2.
  - Szczegółowe terminy poszczególnych wyjazdów będą ustalane z koordynatorem szkolnym minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu z przyczyn od niego nie zależnych (choroby uczniów, brak biletów na dane wydarzenie).
 4. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
  Anna Stanula, adres email: przetargi@powiattorunski.pl
 5. Termin składania ofert:
  08 maja 2018 r., godz. 10

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, Toruń), w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr OR.272.3.4.2018”. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami do pobrania poniżej.

drukuj (Usługi transportowe na wyjazdy edukacyjne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-25 14:04

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego w trybie konkurencyjności OR.272.3.4.2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-27 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44611
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12100940
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 14:06

Stopka strony