Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wykonanie fragmentów placu z kostki betonowej

CUW.ZP.272.19.273.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 19/2018
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Browinie
zaprasza do złożenia oferty na
„Wykonanie fragmentów placu z kostki betonowej, z materiałów wykonawcy, w ścisłej
współpracy z firmą obecnie wykonującą prace brukarskie na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Browinie”

Informacje o zamówieniu:

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fragmentów placu z kostki betonowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie (Browina 57, 87-140 Chełmża). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej specyfikacji.
 3. Wszystkie prace zostaną wykonane z materiałów wykonawcy, których koszt należy uwzględnić w składanej ofercie.
 4. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie wykonywane są prace budowlane, w tym również prace brukarskie. Przedmiot postępowania znajduje się w sąsiedztwie prac firmy obecnie wykonującej prace brukarskie, w związku z tym konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy wykonawcami robót. Zakres prac orientacyjnie przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 5. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych dodatkowych pomiarów, ustalenia szczegółowych warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
 6. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Browinie – Sebastianem Słowińskim - tel. 607-935-031 pod rygorem odrzucenia oferty.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych jest Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Browinie – Sebastian Słowiński (w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00), tel. 607-935-031.
 8. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 r.
 10. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dotyczy)
 11. Termin składania ofert: do 12 czerwca 2018 r. do godz. 9:00.
 12. Miejsce składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, Browina 59, 87-140 Chełmża
 13. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji proceduralnych: Sylwia Bałos
  (w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00), tel. 56 645 98 89

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b) nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający odrzuci bez rozpoznania oferty firm, których przedstawiciele nie wzięli udziału w wizji lokalnej na przyszłym placu budowy.

Ofertę należy złożyć:

 • w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako - Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: „Wykonanie fragmentów placu z kostki betonowej, z materiałów wykonawcy, w ścisłej współpracy z firmą obecnie wykonującą prace brukarskie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Browinie”.
  Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.
 • e-mailem na adres: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl

W załączeniu:

 1. formularz oferty,
 2. wzór umowy,
 3. przedmiar,
 4. rysunek przedmiotu zamówienia:
  - kolorem niebieskim zaznaczono przedmiot zamówienia,
  - kolorem czerwonym zaznaczono miejsce obecnie wykonywanych prac brukarskich

drukuj (Wykonanie fragmentów placu z kostki betonowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-05 10:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-05 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30455
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10822461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 12:13

Stopka strony