Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Usunięcie odpadów z terenu działalności SGR „BIO-PLAST” w Witowężu

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.8.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Usunięcie odpadów z terenu działalności SGR „BIO-PLAST” w Witowężu

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.
 • Opis przedmiotu zamówienia. Realizacja wykonania zastępczego w zakresie obowiązku objętego tytułem wykonawczym nr 1/2017 z dnia 20.12.2017 r. tzn.: usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów.
  Kody, rodzaj i ilość odpadów:
  Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02 – ok. 70 Mg
  Tworzywa sztuczne i guma - 19 12 04 – ok. 130 Mg
  Miejsce magazynowania odpadów: Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne „BIO - PLAST” Witowąż 41a, gmina Czernikowo, działki
  nr 178/7 i 178/8.
  Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm.) i ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1314 z późn. zm.).
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2018 r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty, kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie zezwolenia i wpis do rejestru.
 • Termin składania ofert: 21 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.
 • Miejsce składania ofert: sekretariat, pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń .
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Anna Stanula przetargi@powiattorunski.pl.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Usunięcie odpadów z terenu działalności SGR „BIO-PLAST” w Witowężu. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

Pełna treść zapytania ofertowego i załączniki do pobrania poniżej.

 

drukuj (Usunięcie odpadów z terenu działalności SGR „BIO-PLAST” w Witowężu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-08-13 14:36
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-13 14:35

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-08-13 14:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30692
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10845485
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 15:18

Stopka strony