Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 18

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
Nr CUW.ZP.272.12.201.2018

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie
działający na rzecz jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia
„Dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych
dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (grupa CPV: 337)”

Informacje o zamówieniu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy pieluchomajtek i innych artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce (ul. Toruńska 18, 87-165 Cierpice). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej specyfikacji oraz w formularzu ofertowym.
 2. Kryteria oceny ofert:
  a) Cena – 70%
  b) Jakość – 30%: 15% - chłonność, 10% - oddychalność, 5% - przylepność rzepów (możliwość wielokrotnego zapinania i odpinania). Oceny jakości dokona powołana do tego celu Komisja, dlatego Oferenci muszą dostarczyć co najmniej po 3 sztuki każdego asortymentu, wymienionego w Formularzu Ofertowym. Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczania artykułów dokładnie takich samych, jakie przekazał do testowania w dniu złożenia oferty.
 3. Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00
 4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 04 maja 2018 r. do dnia 02 listopada 2018 r.
 5. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz ofertowy, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dotyczy)
 6. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Sylwia Bałos, tel. 56 645 98 89
  (w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane w budżecie jednostki na to zadanie.

Ofertę należy złożyć:

 1. w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr …”, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie (Browina 59, 87-140 Chełmża) lub
 2. e-mailem na adres: zamowienia@cuw.powiattorunski.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 18)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-17 08:23
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2018-04-16
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-17 08:23

Protokół z postępowania o zamówienie nr 18

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Bałos
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-05-09 08:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32743
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10581476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 12:47

Stopka strony