Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 32

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr OR.272.5.5.2018

 

Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

w siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń

(nazwa zamawiającego)

zaprasza

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia

Wykonanie i montaż ścianek działowych

dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

(nazwa zamówienia)

Informacje o zamówieniu:

 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ścianek działowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku pn.: Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia: zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena – 100 %
 6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

W kryterium cena oferty:

Cena oferty (C) – oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma max. liczbę 100 pkt. x waga kryterium (100%). Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:

C= (C min / Cb) x 100 x 100 %

                                                                                                                                                                      gdzie:
C – łączna ilość punktów przyznana ofercie, za  kryterium „cena oferty”

C min - najniższa cena spośród badanych ofert    

C b - cena badanej oferty                   

100 - współczynnik stały

100 % - waga procentowa kryterium

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 2. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia uzupełniony o ceny jednostkowe za stolarkę.
 3. Termin składania ofert: 08 sierpnia 2018 r. godz. 10.
 4. Miejsce składania ofert: sekretariat, pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń
 5. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Anna Stanula przetargi@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:

 1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
 2. nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:

w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Wykonanie i montaż ścianek działowych dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby”.

 

 

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 32)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-02
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2018-08-02 14:18

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-08-02
 • opublikował: Paweł Madajski
  data publikacji: 2018-08-02 14:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11539855
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony