Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 41

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Zakup i dostawa soli drogowej i piasku do obsługi zimowego utrzymania dróg
na sezon 2018-2019

 

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: Dostawa
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – Zakup i dostawa soli drogowej w ilości szacunkowej (z możliwością zmniejszenia, w zależności od panujących warunków atmosferycznych)  100 ton
  Zadanie nr 2 -  Zakup i dostawa piasku w ilości szacunkowej (z możliwością zmniejszenia, w zależności od panujących warunków atmosferycznych) 1000 ton wraz z dostawą na place składowe oddalone od siedziby Zamawiającego w odległości nie większej niż 30 km.
  Wymagania:
  Specyfikacja: Sól kamienna drogowa DR:
  •    granulacja od 0,16 mm do 6,00 mm,
  •    zawartość chlorku sodu (NaCl)- min. 90,00 %,
  •    zawartość części nierozpuszczalnych w wodzie- max.5,00 %,
  •    antyzbrylacz
  Sól powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  Specyfikacja: Materiał będący przedmiotem zamówienia  powinien spełniać wymagania PN-B-11113/1996- kruszywa mineralne oraz  warunki określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. /Dz. U. z 2005 r. , Nr 230, poz. 1960/ w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Uziarnienie piasku nie powinno przekraczać 2,00 mm. Piasek bez zanieczyszczeń organicznych (humus, trawa, korzenie), bez zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w wymagań, jednak Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia:
  Warunki: posiadanie doświadczenia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia
  Spełnianie warunków: Złożenie oświadczenia o posiadaniu doświadczenia i akceptowaniu warunków udziału w postępowaniu
  Sposób spełniania: Metoda spełnia/nie spełnia
 • Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Termin końcowy wykonania zamówienia: 30.10.2018r.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • Termin składania ofert: 14.09.2018r.
 • Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Wojciech Sobótka, Sebastian Kannenberg (pzdprzetargi@wp.pl)

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Ofertę należy złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Zakup i dostawa soli drogowej i pisaku do obsługi zimowego utrzymania dróg na sezon 2018-2019

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami poniżej.

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 41)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg, Wojciech Sobótka
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-06 15:19
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-06 15:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kannenberg, Wojciech Sobótka
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-06 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49808
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11818008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:39

Stopka strony