Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ważna informacja – komunikat – zmiany od 11 maja br.

Ważna informacja – komunikat – zmiany od 11 maja br.
Obecnie, do czasu odwołania stanu epidemii wywołanej COVID-19

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu informuje, że utrzymuje ciągłość funkcjonowania, jednakże mając na uwadze wprowadzony stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone zmiany organizacyjne.

Od dnia 11 maja br. zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa interesanta w siedzibie Zespołu, przy ul. Towarowej 4-6 z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. obowiązkowe maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk – po wejściu do pomieszczenia. W pomieszczeniu będzie mogła przebywać 1 osoba lub 1 osoba z opiekunem. Wejście do Zespołu wyłącznie od ul. Towarowej ( nie będzie można korzystać z wejścia od strony holu Starostwa Powiatowego)

Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne zarówno interesantów jak i pracowników – składanie wcześniej wypełnionych wniosków możliwe jest także za pośrednictwem poczty polskiej. Wszelkich informacji na temat składania wniosków, pomocy przy ich wypełnianiu, terminów ważności orzeczeń, legitymacji czy kart parkingowych udzielają pracownicy Zespołu pod numerem telefonu 56/662-87-62, 662-87-63, 662-87-64.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które tracą ważność, podlegają nowym regulacjom wprowadzonym ustawą z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Regulacje te wydłużają okres ważności wydanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych – z zachowaniem swoich uprawnień do 60 dni po zakończeniu stanu epidemicznego, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Ponadto mocą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534), komisje orzekające w przypadku, gdy dokumentacja medyczna jest wystarczająca, rozpoznawanie sprawy i wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności odbywa się bez konieczności uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03-04-2020 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020, poz. 374 ) możliwe jest:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie karty parkingowej (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego bądź pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu).
2) doręczanie kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności – listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez o operatora pocztowego, po uzyskaniu zgody osób zainteresowanych (telefonicznej lub pisemnej deklaracji osoby niepełnosprawnej).

Uwaga:

 1. Do każdego wniosku składanego korespondencyjnie, należy dołączyć:
  • w przypadku karty parkingowej :
   - dowód dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł,
   - kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
   - aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek),
   - kserokopie dowodu osobistego (celem potwierdzenia tożsamości).
  • w przypadku legitymacji:
   - kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
   - aktualne zdjęcie (odzwierciedlające aktualny wizerunek),
   - kserokopię dowodu osobistego (celem potwierdzenia tożsamości).
 2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne w/w dokumentów proszę o poinformowanie o tym fakcie pracowników Zespołu telefonicznie : 56/662-87-62, 662-87-63, 662-87-64 lub listownie, na adres Zespołu.

drukuj (Ważna informacja – komunikat – zmiany od 11 maja br.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-05-12 08:57
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-12 08:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Trawińska
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2020-05-12 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-12 08:55

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12005080
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony