Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

OBOWIAZUJĄCE WNIOSKI W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" NA 2017 ROK.

 • autor informacji: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-30 14:03

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2017

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:
-od 6 marca do 30 marca 2017 r.( dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017),
-od 4 września do 10 października 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018).

Druk wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami – Moduł II do pobrania

 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-17 09:09
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-02 14:33
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 14:31

INFORMACJA

UWAGA - zmiany dot. realizacji Obszaru C zadanie 3/4 (PROTEZY)

 

 

Od dnia 18.05.2016 r. wprowadzony został obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni – dotyczy Obszaru C zadanie 3 i 4.

 

Oferty muszą być wypełnione przez sprzedawcę/wykonawcę w wersji elektronicznej w celu wyeliminowania ich nieczytelności oraz usprawnienia procesu opiniowania wniosków.

Po wydrukowaniu, dokument (ofertę) należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Wzory dokumentów dostępne są pod poniższym adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/3195,Wzory-formularzy-stosowanych-w-ramach-Obszaru-C3C4.html

 

 

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-05-30 08:11

WNIOSKI DO POBRANIA- moduł I

 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:21
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-18 13:22

WNIOSKI DO POBRANIA W RAMACH - MODUŁ II „AKTYWNY SAMORZĄD” OBOWIĄZUJACE W 2016 ROKU

MODUŁ II

*Wniosek -  Moduł II wraz ze wszystkimi załącznikami ….

 

Wnioski dla Modułu I zostaną opublikowane do 21.03.2016 r.

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-07 08:21
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-07 08:33
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-03-07 08:33

 „Aktywny Samorząd” 2016 r.

Na co można uzyskać pomoc finansową w 2016 roku:

 

Moduł I:

 • Obszar A  Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A  Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B  Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C  Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C  Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
 • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (były program STUDENT II)

 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

 

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-02-26 14:29

ZASADY PROGRAMU

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-02-26 14:25
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-02-26 14:29

Termin składania wniosków:

 

MODUŁ I:  od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2016 r.,

MODUŁ II:

 -od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r.( dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2015/2016),

-od 5 września do 10 października 2016 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2016/2017).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin

Opis

26.02.2016

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

18.03.2016

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016 r.

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II programu

31.01.2017

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu
do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Towarowa 4-6 (sekretariat).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu:

56 662 87 54

i

56 662 87 50.

 

 • autor informacji: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2016-02-26
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-02-26 14:29
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 14:06

UWAGA !

 

 

 Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Modułu II 

zostaje wydłużony do 10 października 2015 r.

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2015-05-11
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-05-11 14:27
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-30 10:38

WNIOSKI DO POBRANIA W RAMACH „AKTYWNEGO SAMORZĄDU” - MODUŁ I OBOWIĄZUJACE w 2015 roku

Należy wybrać odpowiednio w zależności czy Wnioskodawca będzie składał wniosek w swoim imieniu (Wniosek P) czy na rzecz podopiecznego (Wniosek O).

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:35

Wnioski do pobrania !!

 

WNIOSKI DO POBRANIA W RAMACH „AKTYWNEGO SAMORZĄDU”

OBOWIĄZUJACE w 2015 ROKU

MODUŁ II *Wniosek - Moduł II wraz ze wszystkimi załącznikami

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:54
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-07-23 13:51

UWAGA!!! ZOSTAŁY OKREŚLONE TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2015 ROKU

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-02-25 13:39
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-02-25 13:39

UWAGA!!

Druki wniosków oraz terminy ich przyjmowania w ramach

Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2015

 

dla Modułu I zostaną opublikowane do 13.03.2015 r.

 

 

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-02-12 11:50
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-02 14:02

AKTYWNY SAMORZĄD 2014 r.

UWAGA!!!
ZOSTAŁ ZMIENIONY TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2014 ROKU
INFORMUJEMY, IŻ TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE I ZOSTAŁ SKRÓCONY I OBECNIE UPŁYWA W DNIU 30 SIERPNIA 2014 !!

Program w 2014 r. obejmuje następujące formy wsparcia

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:14
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:13
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-24 12:15
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:34
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:42
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:42
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:42
 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-03-03 07:53
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-03 07:57

MODUŁ II

 • autor informacji: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2014-02-24
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-02-24 12:52
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-24 12:57

AKTYWNY SAMORZĄD 2013 r.


AKTYWNY SAMORZĄD 2013 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zaprasza do ubiegania się w roku 2013 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd.

AKTUALNOŚCI

Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia br. wprowadziła istotne zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „Student II”.

Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem:  http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu.

Informujemy, że program "Aktywny samorząd" w 2013 roku będzie realizowany po podpisaniu umowy w sprawie realizacji programu zawartej pomiędzy PFRON, a Powiatem Toruńskim.

Szczegóły realizacji programu w 2013 r. oraz nowe wzory wniosków zostaną niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej

 • autor informacji: Wiesława Łużny
  data wytworzenia: 2013.02.06
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2013-02-06 10:28

Aktywny Samorząd

Dnia 4 czerwca 2012 r. Samorząd Powiatu Toruńskiego podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Porozumienie w sprawie realizacji Programu  „Aktywny samorząd". 

Dokument   przewiduje powierzenie realizacji Programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych samorządom powiatowym.

UWAGA !

Termin publikacji wzorów wniosków dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON w związku z realizacją Programu  „Aktywny Samorząd" został przesunięty do dnia 29 czerwca 2012 r.

 • autor informacji: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2012.06.22
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2012-06-22 07:47

Pilotażowy Program PFRON pn.: „Aktywny samorząd”

I. Informacje ogólne Program ma za zadanie poprawę efektywności pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych co wymaga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za stwarzanie dogodnych warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących w skład społeczności lokalnej. Program jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Przewidziane działania uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-30 14:02

Baner

Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8047962
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-06-22 09:20

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl