Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJE DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU

ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2020:

MODUŁ I :

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - dysfunkcja wzroku)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka)

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub do przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

MODUŁ I : od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.

MODUŁ II :

 • od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 • od 01.09.2020 do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Zasady dotyczące programu można znaleźć pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu: 56 662 87 54 i 56 662 87 50.

Wnioski można składać za pośrednictwem SOW

SOW - System Obsługi Wsparcia to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu

https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • zarejestrować się na Platformie SOW
 • posiadać adres poczty elektronicznej,
 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap
 • Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Pełna informacja dotycząca zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków w tym na temat rejestracji i funkcjonowania systemu znajduje się na stronie PFRON

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomiona została infolinia dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9 00 -17 00.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.

WNIOSKI DO POBRANIA "AKTYWNY SAMORZĄD" 2020 rok.

Poniżej druki wniosków do pobrania obowiązujące w 2020 roku

UWAGA STUDENCI !!! Do dnia 10.10.2019r. Istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pośrednictwem internetu, poprzez platformę SOW.

UWAGA STUDENCI !!!

      Do dnia 10.10.2019r. Istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji elektronicznej, za pośrednictwem internetu, poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
      Osoby, które złożą kompletne wnioski za pomocą platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) mają możliwość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów nauki, nawet do 800 zł.
      W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny -  Film informacyjny – jak założyć profil zaufany?
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek osobisty.
W przypadku elektronicznego składania wniosku załączniki do formularza należy pobrać i uzupełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW
w trakcie składania wniosku.
Szczegółowe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2019 r. dostępne są pod adresem www.pfron.org.pl.

Marlena Dymek

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Tel.: 56 662 87 54

mail: m.dymek@pcpr-torun.pl

WNIOSKI, MODUŁ I NA 2019 ROK

INFORMACJA UWAGA - zmiany dot. realizacji Obszaru C zadanie 3/4 (PROTEZY)

Od dnia 18.05.2016 r. wprowadzony został obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni – dotyczy Obszaru C zadanie 3 i 4.

 

Oferty muszą być wypełnione przez sprzedawcę/wykonawcę w wersji elektronicznej w celu wyeliminowania ich nieczytelności oraz usprawnienia procesu opiniowania wniosków.

Po wydrukowaniu, dokument (ofertę) należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Wzory dokumentów dostępne są pod poniższym adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

 

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-08 15:14

Termin składania wniosków w ramach modułu II: - od 5 marca do 30 marca 2018 roku (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018) - od 4 września do 10 października 2018 roku (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-08 15:05

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-02-26 13:24

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2017

Termin składania wniosków w ramach Modułu II:
-od 6 marca do 30 marca 2017 r.( dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017),
-od 4 września do 10 października 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018).

Druk wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami – Moduł II do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-03-02 14:33
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-02 14:31

INFORMACJA

UWAGA - zmiany dot. realizacji Obszaru C zadanie 3/4 (PROTEZY)

 

 

Od dnia 18.05.2016 r. wprowadzony został obowiązek przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni – dotyczy Obszaru C zadanie 3 i 4.

 

Oferty muszą być wypełnione przez sprzedawcę/wykonawcę w wersji elektronicznej w celu wyeliminowania ich nieczytelności oraz usprawnienia procesu opiniowania wniosków.

Po wydrukowaniu, dokument (ofertę) należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

 

Wzory dokumentów dostępne są pod poniższym adresem:

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Wojciechowska
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-05-30 08:11
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-14 08:04

ZASADY PROGRAMU

Metryka

 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2016-02-26 14:29

UWAGA !

 

 

 Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla Modułu II 

zostaje wydłużony do 10 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Wojciechowska
  data wytworzenia: 2015-05-11
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2015-05-11 14:27
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-30 10:38

Pilotażowy Program PFRON pn.: „Aktywny samorząd”

I. Informacje ogólne Program ma za zadanie poprawę efektywności pomocy kierowanej do osób niepełnosprawnych co wymaga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za stwarzanie dogodnych warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących w skład społeczności lokalnej. Program jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Przewidziane działania uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11077
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-05 11:30

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12640101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony