Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 1997, Nr 14, poz. 76),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1489),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz 624 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2002 nr 15 poz. 142 ze zmianami).

Akty założycielskie:

 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 15.07.1979r. nr 13 w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego.
 • Uchwała Nr XII/87/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Chełmży na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
 • Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Średnich w Chełmży z dnia 23 stycznia 2002r. w sprawie zmiany nazwy szkoły na Zespół Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/200/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży w ponadgimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/202/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Technicznego w Chełmży w ponadgimnazjalne Liceum Profilowane w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/205/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmży w ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXV/207/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie założenia Technikum w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
 • Uchwała Nr VI/42/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XII/80/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 139/08 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie określenia nowego zawodu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr I/3/09 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaopiniowania nowego zawodu kształcenia w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 219/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia nowych zawodów kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Chełmży i w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
 • Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 131/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński.
 • Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 159/2012 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2012r. w sprawie udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego.
 • Uchwała Nr 187/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 06 marca 2013r. w sprawie ustalenia przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr 204/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 08 maja 2013r. w sprawie udzielania pełnomocnictw dla dyrektorów jednostek organizacujnych powiatu toruńskiego.
 • Uchwała Nr 225/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 230/2013 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 07 sierpnia 2013r. w sprawie udzielania przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.
 • Uchwała Nr 306/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 04 marca 2014r. w sprawie ustalenia na 2014 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr 315/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednośtki organizacyjne Powiatu Toruńskiego.
 • Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr 39/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2015r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie poberane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej.
 • Uchwała Nr 80/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej.
 • Uchwała Nr 82/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2015r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 i opracowania materiałów planistycznych.
 • Uchwała Nr XI/58/2015 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XV/88/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Uchwała Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
 • Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia na 2016r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 • Uchwała Nr XVI/99/2016 Powiatu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr XVI/100/2016 Powiatu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmży.
 • Uchwała Nr 184/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Annie Komakowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży.
 • Uchwała Nr 211/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr 215/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr 217/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie podjęcia prac nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 i opracowania materiałów planistycznych.
 • Uchwała Nr 238/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.
 • Uchwała Nr 241/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.
 • Uchwała Nr 251/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.
 • Uchwała Nr 289/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus plus planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr 290/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 1 marca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr 296/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat Toruński, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Uchwała Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z programów resortowych.
 • Uchwała Nr 374/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie podstawowych założeń przyjętych do odpracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 i opracowania druków planistycznych.
 • Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe.
 • Uchwała Nr 406/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr II/17/2017 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr XV/177/2017 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie opinii w zakresie powołania nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży.
 • Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża.
 • Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną w Chełmży.
 • Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży w 4-letnie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży.
 • Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum w Chełmży.
 • Uchwała Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w Powiecie Toruńskim".
 • Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego.
 • Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 • Uchwała Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2019r. w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 i opracowania druków planistycznych.
 • Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczenia za pośrednictwem mechanizmu płatności.
 • Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
 • Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia zasad prowadzenia robót budowlanych w obiektach Powiatu Toruńskiego.
 • Uchwała Nr 173/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia instrukcji zamówień publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2012-06-26 09:22
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 11:01

Opis strony

Redaguje: Sebastian Marszałkowski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. (0-56) 675-24-19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34222
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-27 11:01:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji