Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

 • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Nowacka
  data wytworzenia: 2012.12.14
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2012-12-21 13:13

Kontrole zewnętrzne w roku 2019

Pozycja w książce kontroli: 36
Jednostka kontrolująca: ZUS O/Toruń
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: 18 września 2019 r..
Okres objęty kontrolą: 2019 r.
Zakres kontroli: kontrola okresowa zgodnie z wydanym upoważnieniem z dnia 26.08.2019r..

Pozycja w książce kontroli: 37
Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: 23 października 2019 r..
Okres objęty kontrolą: 2019 r.
Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozycja w książce kontroli: 38
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: 29 listopada 2019 r..
Okres objęty kontrolą: 2019 r.
Zakres kontroli: kontrola planowana w Technikum w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Pozycja w książce kontroli: 39
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 25 listopada 2019 r. do 6 grudnia 2019r..
Okres objęty kontrolą: 2019 r.
Zakres kontroli: ewaluacja zewnętrzna w LO i Technikum ZSP w Chełmży.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2019-12-04
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2019-12-04 08:52
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-04 09:09

Kontrole zewnętrzne w roku 2018

Pozycja w książce kontroli: 31
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 04 stycznia 2018 r. do 04 stycznia 2018 r..
Okres objęty kontrolą: 2018 r.
Zakres kontroli: kontrola doraźna w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikwania i promowania uczniów.

Pozycja w książce kontroli: 32
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 03 października 2018 r. do 03 października 2018 r..
Okres objęty kontrolą: 2018 r.
Zakres kontroli: realizacja zadań obronnych w ZSP w Chełmży.

Pozycja w książce kontroli: 33
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 20 października 2018 r. do 20 października 2018 r..
Okres objęty kontrolą: 2018 r.
Zakres kontroli: monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Pozycja w książce kontroli: 34
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 28 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r..
Okres objęty kontrolą: 2018 r.
Zakres kontroli: kontrola w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.

Pozycja w książce kontroli: 35
Jednostka kontrolująca: NIK Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 18 grudnia 2018 r..
Okres objęty kontrolą: 2018 r.
Zakres kontroli: przygotowanie i wdrażanie zmian w systemie oświaty.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2018-01-10 09:12
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 08:57

Kontrole zewnętrzne w roku 2017

Pozycja w książce kontroli: 28
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 24 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r..
Okres objęty kontrolą: 2017 r.
Zakres kontroli: kontrola planowana w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

Pozycja w książce kontroli: 29
Jednostka kontrolująca: PWIS w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 11 maja 2017 r. do 11 maja 2017 r..
Okres objęty kontrolą: 2017 r.
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją PWIS w Bydgoszczy z dnia 01.04.2016r. nr 137/2016.

Pozycja w książce kontroli: 30
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 29 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r..
Okres objęty kontrolą: 2017 r.
Zakres kontroli: kontrola planowana w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2017-04-06
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2017-04-06 08:04
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 15:38

Kontrole zewnętrzne w roku 2016

Pozycja w książce kontroli: 22
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 26 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola sanitarna z zakresu bhp.

Pozycja w książce kontroli: 23
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 8 czerwca 2016 r. do 8 czerwca 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola doraźna w Liceum Ogólnokształcącym w zakresie zgodności statutu szkoły z obowiązującym prawem w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pozycja w książce kontroli: 24
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 8 czerwca 2016 r. do 8 czerwca 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola doraźna w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zakresie zgodności statutu szkoły z obowiązującym prawem w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pozycja w książce kontroli: 25
Jednostka kontrolująca: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 30 września 2016 r. do 30 września 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola sanitarna z zakresu NHD.

Pozycja w książce kontroli: 26
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 25 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w dn. 08.06.216r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Pozycja w książce kontroli: 27
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 25 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r..
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Zakres kontroli: kontrola realizacji zaleceń wydanych w Liceum Ogólnokształcącym w dn. 08.06.2016r..

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2016-04-15
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2016-04-15 08:43
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-12 15:53

Kontrole zewnętrzne w roku 2015

Pozycja w książce kontroli: 14
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 08 stycznia 2015 r. do 08 stycznia 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: monitorowanie kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Pozycja w książce kontroli: 15
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 08 stycznia 2015 r. do 08 stycznia 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: monitorowanie kształcenia zawodowego w Technikum.

Pozycja w książce kontroli: 16
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 24 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: realizacja przez szkoły zajęć wychowania fizycznego w zakresie: zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwolnień z zajęć i organizacji zajęć wychowania fizycznego - Liceum Ogólnokształcące.

Pozycja w książce kontroli: 17
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 24 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: realizacja przez szkoły zajęć wychowania fizycznego w zakresie: zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwolnień z zajęć i organizacji zajęć wychowania fizycznego - Technikum.

Pozycja w książce kontroli: 18
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 24 marca 2015 r. do 24 marca 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: realizacja przez szkoły zajęć wychowania fizycznego w zakresie: zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwolnień z zajęć i organizacji zajęć wychowania fizycznego - Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Pozycja w książce kontroli: 19
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 27 maja 2015 r. do 27 maja 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: zgodność oceniania i promowania uczniów z zapisem zawartym w szkolnym systemie oceniania.

Pozycja w książce kontroli: 20
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 03 września 2015 r. do 03 września 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: audyt realizacji zadań powiatu w zakresie edukacji.

Pozycja w książce kontroli: 21
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 12 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r..
Okres objęty kontrolą: 2015 r.
Zakres kontroli: zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Komakowska
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2015-10-19 11:58
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 11:44

Kontrole zewnętrzne w roku 2014

Pozycja w książce kontroli: 12
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 20 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r..
Okres objęty kontrolą: 2014 r.
Zakres kontroli: ewaluacja zewnętrzna w zakresie wymagań:

a) procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

c) respektowane są normy społeczne.

 

Pozycja w książce kontroli: 13
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 08 września 2014 r. do 23 września 2014 r..
Okres objęty kontrolą: 2014 r.
Zakres kontroli: zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Nowacka
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2015-10-19 10:49
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 13:58

Kontrole zewnętrzne w roku 2013

Pozycja w książce kontroli: 8
Jednostka kontrolująca: ZUS O/Toruń
Rodzaj kontroli: zgodnie z upoważnieniem kontroli
Czas trwania kontroli: od 02 stycznia 2013 r. do 24 stycznia 2013 r..
Okres objęty kontrolą: 2013 r.
Zakres kontroli: rozliczenia z ZUS.

Pozycja w książce kontroli: 9
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: zgodnie z upoważnieniem
Czas trwania kontroli: od 17 maja 2013 r. do 17 maja 2013 r..
Okres objęty kontrolą: 2013 r.
Zakres kontroli: ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły.

Pozycja w książce kontroli: 10
Jednostka kontrolująca: Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: zgodnie z upoważnieniem
Czas trwania kontroli: od 15 października 2013 r. do 15 października 2013 r..
Okres objęty kontrolą: 2013 r.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

Pozycja w książce kontroli: 11
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: zgodnie z upoważnieniem kontroli
Czas trwania kontroli: od 23 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r..
Okres objęty kontrolą: 2013 r.
Zakres kontroli: zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Nowacka
  data wytworzenia: 2013.01.07
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2013-05-28 12:25
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 13:58

Kontrole zewnętrzne w roku 2012

Pozycja w książce kontroli: 5
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 25 stycznia 2012 r. do 25 stycznia 2012 r..
Okres objęty kontrolą: 2012 r.
Zakres kontroli: organizacja zajęć z wychowania fizycznego.

Pozycja w książce kontroli: 6
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 18 maja 2012 r. do 18 maja 2012 r..
Okres objęty kontrolą: 2012 r.
Zakres kontroli: nadzór pedagogiczny.

Pozycja w książce kontroli: 7
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: zgodnie z upoważnieniem kontroli
Czas trwania kontroli: od 07 grudnia 2012 r. do 21 grudnia 2012 r..
Okres objęty kontrolą: 2012 r.
Zakres kontroli: protokół kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Nowacka
  data wytworzenia: 2012.12.14
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2012-12-21 13:36
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 11:12

Kontrole zewnętrzne w roku 2011

Pozycja w książce kontroli: 3
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 4 maja 2011 r. do 23 maja 2011 r..
Okres objęty kontrolą: 2011 r.
Zakres kontroli: w zakresie zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozycja w książce kontroli: 4
Jednostka kontrolująca: Starosta Toruński
Rodzaj kontroli: kontrola planowana
Czas trwania kontroli: od 2 listopada 2011 r. do 23 listopada 2011 r..
Okres objęty kontrolą: 2011 r.
Zakres kontroli: zgodnie z planem wyszczególnionym w protokole kontroli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janina Nowacka
  data wytworzenia: 2012.12.14
 • opublikował: Sebastian Marszałkowki
  data publikacji: 2012-12-21 13:35
 • zmodyfikował: Sebastian Marszałkowki
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-26 11:11

Opis strony

Redaguje: Sebastian Marszałkowski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel. (0-56) 675-24-19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7775
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 09:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12639385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony