Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół, CKU w Gronowie:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r . – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287, z 2022 r. poz. 1116)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005),
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568, 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666, z 2023 r. poz. 1586, 1723)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2736)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. 2013 poz. 529),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U.  2020 poz. 1309),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 poz. 622),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2198),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

Akty założycielskie:

 • Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 listopada 1998 r. nr SSOor.701/180/98 powołująca „Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”,
 • Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniająca nazwę szkoły na Zespół Szkół w Gronowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Uchwała nr 2/XVII/2003/2004 Rady Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniająca nazwę szkoły na „Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”,
 • Uchwała XXV/203/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Technikum w Gronowie,
 • Uchwała nr XXV/204/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gronowie,
 • Uchwała nr XXV/199/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. powołująca Liceum Ogólnokształcące w Gronowie,
 • Uchwała nr XII/85/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. powołująca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie,
 • Uchwała nr XXI/145/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r. powołująca Szkołę Policealną dla Dorosłych w Gronowie,
 • Uchwała nr X/50/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie.
 • Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 • Uchwała nr XXXII/211/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej szkoły Zawodowej w Gronowie w Branżową Szkołę I Stopnia.
 • Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy Prawo oświatowe.
 • Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych na Szkołę Policealną w Gronowie.
 • Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Gronowie.
 • Uchwała nr V/41/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum w Gronowie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Ferlin
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2015-10-16 12:35
 • zmodyfikował: Eryk Wojciechowski - ZS CKU Gronowo
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-23 11:56

UCHWAŁA Nr 82.2019 z 15.05.2019

Metryka

 • opublikował: Jakub Stasiński
  data publikacji: 2019-05-21 07:51

Opis strony

Redaguje: Jakub Stasiński, tel: 692 088 152, e-mail: j.stasinski@zsgronowo.edu.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37002
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-23 11:56:02

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji