Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Rejestry i ewidencje

Jednostka prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr zarządzeń Dyrektora,

- rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

- rejestr zawartych umów,

- rejestr pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- ewidencja mieszkańców,

- ewidencja środków trwałych,

- książka kontroli,

- ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy,

- ewidencja wystawionych delegacji służbowych

- rejestr umów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pigży, prowadzony jest przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie

 

Dane zawarte w rejestrach udostępniane są na wniosek składany w Domu Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz. UE.L. nr 119, str. 1).

 

Archiwum

W Domu Pomocy Społecznej w Pigży prowadzona jest składnica akt, służąca potrzebom jednostki. Zasób składnicy akt stanowią dokumenty niearchiwalne powstałe i powstające w związku z bieżącą działalnością jednostki.

W składnicy akt przechowuje się:

- akta powstające w wyniku bieżącej pracy komórek organizacyjnych,

- dokumentację  osobową mieszkańców DPS,

- dokumentację  osobową i płacowa byłych pracowników.

Osoba  starająca się o wystawienie zaświadczenia, odpisu dokumentu itp. może otrzymać dokument po złożeniu podania (za sporządzenie odpisu itp. nie pobiera się opłat).

Uwaga: Dokumentacja osobowa i płacowa zatrudnionych pracowników, znajduje się w Centru Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.  

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szczepaniak
    data wytworzenia: 2017-07-27
  • opublikował: Tomasz Pawłowski
    data publikacji: 2017-03-15 09:19
  • zmodyfikował: Paulina Zielińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-07-06 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6195
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-06 14:01

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12463570
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony