Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. nr 97, poz. 674 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych,
 • Rozporządzenie Minista Kultury z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przymowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodoch szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowehj z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 

Akty załozycielskie:

 • Uchwała Nr XII/88/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego- jako zadania własnego- założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży,
 • Poruzumienie z dnia 24 lipca 2000r. w sprawie przekazania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży Starostwu Powiatowemu w Toruniu,
 • Uchwała Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2000 z dnia 29 marca 2000r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego- jako zadania własnego- założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży,
 • Uchwała Nr XXIX/219/06 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży,
 • Uchwała Nr XXXI/194/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Gnat
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Joanna Kończal
  data publikacji: 2015-09-22 12:25
 • zmodyfikował: Joanna Kończal
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4535
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-11 13:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12626055
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-25 15:23

Stopka strony