Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Mienie Powiatu Toruńskiego

 

Informacja o stanie majątku Powiatu Toruńskiego (według informacji o stanie mienia Powiatu Toruńskiego za 2004 r.)

W brzmieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592 z późn. zm.) "mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne". Jednocześnie zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu "powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych".

Mieniem Powiatu władają podległe mu jednostki organizacyjne i osoby prawne.>

Reforma administracyjna powołująca samorządy powiatowe wyposażyła je w mienie, które decyzjami komunalizacyjnymi Wojewody stało się własnością Powiatu. Komunalizacja odbywała się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenie kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114).

Na podstawie procedur prowadzonych zgodnie z tym przepisem skomunalizowano mienie jednostek organizacyjnych powiatu:

-Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży (mienie nieruchome)
-Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
-Dom Pomocy Społecznej w Pigży
-Dom Pomocy Społecznej w Browinie
-Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach
-Zespołu Szkół Średnich w Chełmży
-Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży
-Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie
-Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Chełmży
-Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Dla potrzeb Poradni Pedagogiczno -Psychologicznej nabyto od Banku Spółdzielczego w Brodnicy nieruchomość przy ul. Św. Jana 18 w Chełmży, która użytkowana jest także przez Powiatowy Urząd Pracy i Referat Komunikacji Starostwa. Obiekt ten poddano przebudowie i adaptacji pod potrzeby ulokowanych w nim jednostek.

Komunalizację DPS-u w Dobrzejewicach poprzedziło nabycie w drodze darowizny od Gminy Obrowo nieruchomości gruntowej wraz ze znajdującym się na niej Ośrodkiem Zdrowia. Przejęcie nastąpiło na podstawie aktu notarialnego.

Mienie użytkowane przez DPS w Browinie zostało powiększone o przejęte w drodze darowizny od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działki o powierzchni 0,7566 ha wraz z zabudową.

Mienie dla Starostwa Powiatowego w Toruniu komunalizowano trzema decyzjami Wojewody, na podstawie których staliśmy się właścicielem udziału w wysokości 1418/2558 całej nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.

W wyniku przeprowadzonej zamiany z Urzędem Miejskim w Toruniu nabyliśmy aktem notarialnym udział w wysokości 58/2558 całości w pomieszczeniach VII piętra oraz własność 2 lokali mieszkalnych w Toruniu przy ul. Nad Strugą 2, o łącznej powierzchni 105,70 m2 oddając Powiatowemu Urzędowi Pracy w Toruniu pomieszczenie przy ul. Mazowieckiej 49a o łącznej powierzchni 227 m2stanowiące udział 227/1260 w nieruchomości.

W roku 2001 w wyniku przejęcia w Głuchowie od Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przekazano nam aktem notarialnym nieruchomość gruntową o powierzchni 14,7900 ha wraz zabudową. Łączna wartość tego mienia wynosi 8.838.149,14 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg jako jednostka organizacyjna przejął mienie od Pełnomocnika Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej- Dyrektora DODP w Bydgoszczy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 4.01.1999 r. na bazie w Małej Grzywnie. Ponadto na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich z dnia 28.03.2000 r. uzyskaliśmy przy ul. Polnej 113 w Toruniu pomieszczenia o powierzchni 77,31 m2 i udział w gruncie o powierzchni 619,2 m2 stanowiące 20,24% udziału w obiekcie użytkowanym wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Rejonem Dróg Krajowych.
Ponadto PZD jest zarządcą dróg powiatowych o łącznej długości 310,9 km.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Szewczuk
  data wytworzenia: 31.05.2005
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2005-05-31 14:31
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-01-18 12:01

Wartość majątku Powiatu w układzie porównawczym. Dochody z mienia Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2011r.

drukuj (Wartość majątku Powiatu w układzie porównawczym. Dochody z mienia Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2011r.)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Jabłońska-Drążela
  data wytworzenia: 2012.08.30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2012-08-31 12:53
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-31 12:54

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19197
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-08-31 12:54

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9999512
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 12:38

Stopka strony