Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

  • Zapisy elektroniczne na nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.
W tym celu zawarliśmy porozumienia z większością gmin tak aby wskazać punkty darmowej pomocy prawnej w pobliżu osób jej potrzebujących, bez konieczności przyjazdu do Torunia na ul. Towarową. W wyznaczonych punktach prowadzonych przez adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zorganizowana zostanie także mediacja jeśli pojawi się taka potrzeba.

W 2024 roku nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach oraz Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatnych porad prawnych udziela "PASIEKA" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie oraz adwokaci i radcowie wyznaczeni przez Radę Adwokacką w Toruniu i Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o sprawdzanie aktualnych zasad obowiązujących w lokalach wchodząc w linki do poszczególnych gmin poniżej.

Harmonogram i adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2024 roku

dostępne są w pliku PDF do pobrania poniżej lub po najechaniu myszką na wybraną przez siebie gminę z listy:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rejestracji na wizytę można dokonać za pośrednictwem numeru telefonu (56) 662 88 88.
Na początku tekstu znajduje się też moduł do elektronicznych zapisów na poradę.

Harmonogram dyżurów w 2024 roku - nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Dyżury specjalistyczne

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do korzystania z dyżurów specjalistycznych na terenie całego kraju. Dyżury te oferują wiedzę i doświadczenie prawników oraz doradców obywatelskich w konkretnych dziedzinach – listę dyżurów specjalistycznych znajdziecie TUTAJ. Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznej pomocy.

Jakie e-maile można wysyłać bez zgody klienta

Rozwój usług świadczonych za pośrednictwem Internetu doprowadził do nowego sposobu docierania do klientów poprzez wysyłanie informacji handlowych w postaci wiadomości e-mail. W związku z brakiem możliwości kontaktu osobistego z klientem w warunkach handlu elektronicznego przekaz ten stał się naturalnym sposobem kontaktu na linii sprzedawca – kupujący czy usługodawca – usługobiorca. Więcej w artykule pt.: „Jakie e-maile można wysyłać bez zgody klienta – aspekt marketingowy”, lub na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus.

drukuj (Jakie e-maile można wysyłać bez zgody klienta)

Dla kogo darmowa pomoc prawna?

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady – warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy jest złożenie stosownego oświadczenia.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Jednakże osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W szczególnych sytuacjach możliwe jest zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania. Wniosek o umożliwienie udzielenia porady poza lokalem należy złożyć do Starosty Toruńskiego uzasadniając swoją sytuację. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja i edukacja prawna - na czym to polega?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w wyżej wymienionych sprawach (punkt 1 i 2), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie), lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poradnictwo obywatelskie od 2019 roku zaczęto wprowadzać stopniowo, w coraz większej liczbie punktów w kraju tak, aby docelowo było świadczone w wymiarze jednej czwartej wszystkich dyżurów w każdym powiecie.
Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
Nieodpłatna mediacja w roku 2019 była świadczona w wybranych lokalizacjach, natomiast od roku 2020 jest już dostępna w każdym punkcie. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
Edukacja prawna, to zgodnie z ustawą działania zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego. Jednocześnie (niezależnie od działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe) również inne organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa, mają możliwość podejmowania działań edukacyjnych.

Lista instytucji świadczących nieodpłatne poradnictwo

Problemy rodzinne, zdrowotne, pedagogiczne czy zawodowe często przenikają się nawzajem i wymagają wielu konsultacji i współpracy kilku instytucji. Właśnie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej prezentujemy listę instytucji w których można szukać nieodpłatnej pomocy i wsparcia.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 85565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-02 12:04:59

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji