Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku nr 271.1.2020 z dnia 14.01.2020 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi organizacji 2 spotkań edukacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-01-31 10:54

Zaproszenie do współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach rozeznania rynku nr 271.1.2020 z dnia 14.01.2020r. na usługę organizacji 2 spotkań edukacyjnych w formie paneli dyskusyjnych z udziałem eksperta dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza, iż w wyniku upublicznienia rozeznania rynku nr PC.271.7.2019 z dnia 27.09.2019r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-10-07 10:43

Rozeznanie rynku nr PC.271.7.2019 z dnia 27.09.2019r. na dostawę materiałów edukacyjnych/dydaktycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Marmurowicz
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-09-27 11:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 271.2.2019 z dnia 31.05.2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-06-24 15:13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 271.2.2019 z dnia 31.05.2019 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych wzmacniających więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygo-towaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-05-31 12:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy na usługę organizacji spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2’’.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-05-06 12:58

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PC. 271.1.2019 z dnia 25.04.2019 r. na usługę organizacji spotkania dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2019-04-25 10:57

Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego nr PC.271.3.2018 na dostawę sprzętu i wyposażenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-04 11:44
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 11:45

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PC.271.3.2018 z dnia 26.11.2018 r. na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-26 12:28

Ogłoszenie dotyczące zaytania ofertowego nr PC.271.2.2018 na dostawę materiałów edukacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-12-04 11:48

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PC.271.2.2018 z dnia 26.11.2018 r. na dostawę materiałów edukacyjnych/dydaktycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-11-26 12:04
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-26 12:06

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Rodzina w Centrum 2”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-09-20 15:09
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 15:10

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-09-20 15:13
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 07:41

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-09-24 07:37
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 07:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2043
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-18 11:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12641795
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony