Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dom Pomocy Społecznej w Pigży zaistniał na mapie pomocy społecznej w dniu 15 października 1992 r., Zarządzeniem nr 104/92 Wojewody Toruńskiego w sprawie utworzenia DPS w Pigży i nadania mu Statutu. Pierwotnie placówka była jednostką budżetową podległą Wojewodzie Toruńskiemu, Uchwałą Rady Powiatu nr VII/52/99 z dnia 29 czerwca 1999 r., Dom stał się jednostką organizacyjną Powiatu Toruńskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Pigży jest domem stałego pobytu i świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych obu płci. Przedmiotem działalności Domu, zgodnie z zapisem §3 pkt. 1 Statutu DPS w Pigży z dnia 29.12.2016r. jest: „zapewnienie mieszkańcom stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności”. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (WPS.III.Ssz.90130/16/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.), na czas nieokreślony.

DPS świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa, z oferty usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających jednocześnie może korzystać 69 mieszkańców. Podopiecznym zapewniono zamieszkanie w pokojach 2-osobowych i oddano do dyspozycji szereg pomieszczeń o charakterze ogólnodostępnym i wspólnego użytkowania (pokój dziennego pobytu, pokój gościnny, salę terapii zajęciowej, pomieszczenie rehabilitacji, salę telewizyjną, aneksy wypoczynkowe, kuchenki na potrzeby mieszkańców).

W pakiecie oferowanych przez dom pomocy świadczeń, dominują usługi o charakterze opiekuńczym i wspomagającym. Sfera usług opiekuńczych skupia się przede wszystkim na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Mieszkańcom umożliwia się ponadto korzystanie z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenie w konieczne leki, środki opatrunkowe oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Kolejny obszar usług oferowanych przez Dom to tzw. usługi wspomagające, czyli działania skierowane na aktywizowanie sprawnościowe i twórcze podopiecznych placówki. Katalog świadczeń wspomagających zawiera m.in. terapię pracą, terapię sztuką, rękodzieło artystyczne, terapię audiowizualną, muzykoterapię, terapię kulturalno-oświatową, biblioterapię, ruch leczniczy.

Mieszkańcom umożliwia się nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem (wyjazdy do zaprzyjaźnionych DPS-ów, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez środowisko lokalne, wyjazdy o charakterze wycieczkowym, kontakty z młodzieżą szkolną, szkolnymi kołami zainteresowań – Koło Caritas, zespoły muzyczne, kontakty z seniorami zrzeszonymi w zespołach i klubach i in., kontakty ze stowarzyszeniami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym), organizowanie świąt i uroczystości (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Domu, Dzień Seniora, indywidualne obchodzenie urodzin, Dzień Kobiet, Dzień Matki i in.), zaspokajanie potrzeb religijnych (uczestnictwo w mszy św., spotkania z kapłanem, celebrowanie uroczystości kościelnych, pielgrzymowanie) oraz tolerancję wierzeń i wyznania.

W/w działaniom przyświeca cel nadrzędny Domu: „kompleksowe wsparcie przebywających tu osób”. Cel ten od bez mała 25 lat konsekwentnie realizuje 45 – osobowa kadra pracownicza, skupiona w działach:

- terapeutyczno - opiekuńczym ( pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholog, terapeuci zajęciowi, rehabilitant, kapelan, opiekunowie, pokojowe),

- administracyjno-gospodarczym (samodzielny referent d/s administracyjno-biurowych, administrator, pracownicy pionu żywienia, magazynier, kierowca, majster, praczka, sprzątaczki, dozorcy).

Kadra pracownicza Domu posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, predyspozycje i umiejętności. Pracownicy codzienną praca udowadniają, że nasi podopieczni, mimo choroby to osoby zdolne do twórczej pracy, uczuć i marzeń – osoby, którym przysługują wszystkie prawa i przywileje.  

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Szczepaniak
    data wytworzenia: 2017-02-14
  • opublikował: Tomasz Pawłowski
    data publikacji: 2017-03-15 11:15
  • zmodyfikował: Tomasz Pawłowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-27 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6114
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-27 09:10

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12463365
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-22 10:27

Stopka strony