Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie, 
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie, 
 • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
  (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

W okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kwalifikacja wojskowa, na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 440) w związku z § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 2473) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 22 lutego 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Lubicz w dniu 22 lutego 2024 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.4.186.2023.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. 8-go Marca w m. Złotoria, w gminie Lubicz, powiat toruński.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 19 lutego 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Cierpice, gm. Wielka Nieszawka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 20 lutego 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka w dniu 20 lutego 2024 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.189.2023.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Wiejskiej w m. Górsk gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.226.2023.SK)

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, zwana dalej Prawem wodnym) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

Obowiązki stowarzyszeń rejestrowych i fundacji

Wykonując obowiązki nałożone ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Starosta Toruński informuje organizacje posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach lub fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, że w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) - posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft i tym samym zobligowane są do realizacji obowiązków wynikających z w/w ustawy.

Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia zostały przeprowadzone w dniach od 18 grudnia 2023 do 22 stycznia 2024 r. Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i wniosków interesariuszy rozwoju, w celu podjęcia optymalnych decyzji co do kształtowania procesu rozwoju danego obszaru. 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica, Zakład w Chełmży ul. Bydgoska 4, 87-140 Chełmża, decyzją nr AB.6740.1.2.2024.EK z dnia 1 lutego 2024 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AB.6740.7.10.2024.BP

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek P4 Sp. z o.o., w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (AB.6740.7.7.2024.KM)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek T-Mobile Polska S.A. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej dotyczącego udzielania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 34534 SILNO.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.77.2023.AOC)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że decyzją znak: GD.ZUZ.5.4210.77.2023.AOC z dnia 24.01.2024 r. udzielono pozwolenia wodnoprawnego oraz umorzono postępowanie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Toruńskiego z dnia 19.11.2013r. znak: OS.6341.42.2013.MO.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 24 stycznia 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Złotoria, gm. Lubicz, powiat toruński.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 22 stycznia 2024 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Wiejskiej w m. Górsk, gm. Zławieś Wielka, powiat toruński.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (AB.6740.7.240.2023.BP)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: CAL Sp. z o. o., decyzją nr AB.6740.7.240.2023.BP z dnia 5 stycznia 2024 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany oraz udzielono pozwolenia na budowę.

Otwarte konkursy ofert 2024 – ponad 450 tys. do dyspozycji!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2024 wynosi 452 tys. złotych, czyli o prawie 80 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim!

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.4.2023.WK/AOC)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie, że pismem z dnia 14.12.2023 Strony postępowania wniosły odwołanie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZUZ.5.4210.4.2023.WK/AOC z dnia 27.11.2023 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zławieś Wielka w dniu 23.01.2024 roku o godz. 10:00 – działka nr 20, zapisana w KW nr TOlT/00019606/4.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 11 grudnia 2023 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie o udostępnienie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Cierpice, gm. Wielka Nieszawka.

Oferta Stowarzyszenia „Sykomora” z decyzją Zarządu

W związku z ofertą złożoną w trybie uproszczonym przez Stowarzyszenie „Sykomora” z Osieka nad Wisłą na realizację zadania pn. „Poszukiwanie siatkarskich talentów – Osiek nad Wisłą” uprzejmie informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania na realizację wyżej wymienionego zadania.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie - konkurs na 2024 rok rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Toruńskiego, w drodze uchwały nr 848/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, powierza prowadzenie w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego wyłonionym organizacjom pozarządowym:

 1. "PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia będzie udzielać nieodpłatnych porad prawnych;
 2. Fundacja TOGATUS PRO BONO będzie świadczyła porady obywatelskie;
 3. Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe będzie świadczyć porady obywatelskie.

Wszystkim organizacjom, które złożyły swoje oferty, dziękujemy za udział w konkursie.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 326553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-23 13:28:09

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji