Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«wrzesień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.204.2022.AS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną (znak sprawy: GD.ZUZ.5.4210.204.2022.AS)

Decyzja Starosty Toruńskiego z 15 września 2022 roku (Nr AB.6740.5.112.2022.MK)

Starosta Toruński, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 19 sierpnia 2022 r., po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania pismem z dnia 8 września 2022 r., zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę (Decyzja Nr AB.6740.5.112.2022.MK)

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 15 września 2022 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę ścieżki rowerowej w m. Brąchnówko gm. Chełmża”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 26 sierpnia 2022 roku (AB.6740.4.171.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Józefowo w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100754C ul. Dolina Drwęcy w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo w gm. Lubicz”.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.201.2022.SK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Górny (pełnomocnik) w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.)

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2022, którego przedmiotem jest zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Uchwała Nr 615/2022 Zarządu Powiatu Toruńskiego o unieważnieniu otwartego konkursu ofert nr 1/2022

Zarząd Powiatu Toruńskiego w drodze uchwały unieważnił postępowanie dotyczące naboru na otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków ze względu na niespełnienie przez żadną ze złożonych ofert wymogów formalnych.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 22 sierpnia 2022 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Złotoria, gm. Lubicz, w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 23 sierpnia 2022 roku (AB.6740.3.41.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko, gm. Czernikowo.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WIR.V.7821.7.2022.MT)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak: WIR.V.7821.7.2022.MT z dnia 5 sierpnia 2022 roku, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, znak: AB.6740.5.233.2021.BP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100431C (ul. Wesoła) w miejscowości Brąchnowo, w gminie Łubianka”.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 26 lipca 2022 roku (AB.6740.9.103.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka, została wydana decyzja znak: AB.6740.9.103.2022.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń, na terenie gminy Zławieś Wielka.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wniosku Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 3 maja 2022 roku.

Pozwolenie na rozbiórkę (Decyzja nr AB.6741.14.2022.MD)

Starosta Toruński decyzją nr AB.6741.14.2022.MD zatwierdził projekt rozbiórki i udzielił Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń, pozwolenia na rozbiórkę.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2022 roku wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS dla AWIX Sp. z o.o., ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego oraz na usługę wodną.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę AB.6741.12.2022.MR

Starosta Toruński zatwierdził projekt rozbiórki i udzielił pozwolenia na rozbiórkę dla Energa Operator S.A. - Decyzja Nr AB.6741.12.2022.MR

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2022 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (AB.6741.12.2022.MR)

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (AB.6741.12.2022.MR)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 30 maja 2022 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Złotoria, gm. Lubicz.

Regionalny plan transportowy – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 27 maja 2022 roku do 4 lipca 2022 roku.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (GD.RUZ.4210.15.11.2021.AG)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji udzielającej spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód „Mała Nieszawka” poprzez wykonanie dwóch studni zastępczych.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.538.2020.MT)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2022 r. Gminie Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wydana została decyzja znak: GD.ZUZ.5.4210.538.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 20 maja 2022 roku (AB.6740.9.103.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.334.2021.JL)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia że w dniu 06.05.2022 r. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Agnieszki Chabros i Pani Doroty Hoogslag, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego - fragmentu rowu melioracyjnego „R-15”, na działkach nr 120/10, 120/9 i 120/8 obręb 0004 Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka, wydał decyzję z dnia 06.05.2022 r. znak: GD.ZUZ.5.4210.334.2021.JL, którą udzielił zakładom pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z żądaniem we wnioskowanym zakresie. 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 10 maja 2022 roku (AB.6740.5.233.2021.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, znak: AB.6740.5.233.2021.BP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100431C (ul. Wesoła) w miejscowości Brąchnowo, gm. Łubianka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 maja 2022 roku (GGN.6853.34.2021.KG)

Starosta Toruński informuje o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grębocin, gm. Lubicz, oznaczonej jako działka nr 290/1 o pow. 0,0021 ha, w celu budowy kanalizacji kablowej polegającej na umieszczeniu pakietu mikrorurek 4x14/10 w rurze osłonowej RHDPEØ110 o długości 6m.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 255688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-22 07:47

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji