Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 26 lipca 2022 roku (AB.6740.9.103.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka, została wydana decyzja znak: AB.6740.9.103.2022.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń, na terenie gminy Zławieś Wielka.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wniosku Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia 3 maja 2022 roku.

Pozwolenie na rozbiórkę (Decyzja nr AB.6741.14.2022.MD)

Starosta Toruński decyzją nr AB.6741.14.2022.MD zatwierdził projekt rozbiórki i udzielił Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń, pozwolenia na rozbiórkę.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 14 lipca 2022 roku wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS dla AWIX Sp. z o.o., ul. Na Zapleczu 10, 87-100 Toruń, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego oraz na usługę wodną.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę AB.6741.12.2022.MR

Starosta Toruński zatwierdził projekt rozbiórki i udzielił pozwolenia na rozbiórkę dla Energa Operator S.A. - Decyzja Nr AB.6741.12.2022.MR

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2022 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (AB.6741.12.2022.MR)

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (AB.6741.12.2022.MR)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.130.2022.ACS)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 30 maja 2022 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Złotoria, gm. Lubicz.

Regionalny plan transportowy – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 27 maja 2022 roku do 4 lipca 2022 roku.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku (GD.RUZ.4210.15.11.2021.AG)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji udzielającej spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód „Mała Nieszawka” poprzez wykonanie dwóch studni zastępczych.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.538.2020.MT)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2022 r. Gminie Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wydana została decyzja znak: GD.ZUZ.5.4210.538.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 20 maja 2022 roku (AB.6740.9.103.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Sołeckiej w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.334.2021.JL)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia że w dniu 06.05.2022 r. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Agnieszki Chabros i Pani Doroty Hoogslag, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego - fragmentu rowu melioracyjnego „R-15”, na działkach nr 120/10, 120/9 i 120/8 obręb 0004 Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka, wydał decyzję z dnia 06.05.2022 r. znak: GD.ZUZ.5.4210.334.2021.JL, którą udzielił zakładom pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z żądaniem we wnioskowanym zakresie. 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 10 maja 2022 roku (AB.6740.5.233.2021.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku, znak: AB.6740.5.233.2021.BP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100431C (ul. Wesoła) w miejscowości Brąchnowo, gm. Łubianka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 maja 2022 roku (GGN.6853.34.2021.KG)

Starosta Toruński informuje o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grębocin, gm. Lubicz, oznaczonej jako działka nr 290/1 o pow. 0,0021 ha, w celu budowy kanalizacji kablowej polegającej na umieszczeniu pakietu mikrorurek 4x14/10 w rurze osłonowej RHDPEØ110 o długości 6m.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 251847
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-29 08:26

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji