Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Łubianka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041505_2 Gmina Łubianka.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Wielka Nieszawka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041508_2 Gmina Wielka Nieszawka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z 7 września 2020 roku

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z wiejskiego ujęcia.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 września 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek Energa Operator S.A. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Złotoria, gm. Lubicz, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15kV.

Warsztaty chóralne ze wsparciem

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie z pieśnią - warsztaty chóralne”, postanowił zlecić Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pokolenia” w Lubiczu jego realizacje udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 2 000 zł.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na „instalację urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej BT44071 Chełmża”.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o.. z dnia 9 kwietnia 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 145731
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-22 15:49

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12320060
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 15:49

Stopka strony