Ścieżka nawigacyjna

  • OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 25 czerwca 2020 roku

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka, w celu założenia i przeprowadzenia odcinku gazociągu średniego ciśnienia na okres nie krótszy niż 50 lat.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, na żądanie Strony, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - stawu oraz ujęcia wód z projektowanego stawu w postaci pompy do poboru i na szczególne korzystanie z wód w m. Siemoń, gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2020 roku wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.421.528.2019.MM udzielającą Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – skrzynek rozsączających, oraz usługę wodną odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.5.68.2020.EK z dnia 15 czerwca 2020 r., obejmującej budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz rozbiórka budynku magazynowego, w miejscowości Pigża, gm. Łubianka.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na „instalację urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej BT44071 Chełmża”.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek P4 Sp. z o.o.. z dnia 9 kwietnia 2020 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 maja 2020 roku

Starosta Toruński informuje o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Lubicz Górny, gm. Lubicz, bez urządzonej księgi wieczystej, a wg wypisu z rejestru gruntów właściciel jest nieustalony.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 5 maja 2020 roku

Starosta Toruński informuje o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nieodpłatnego nabycia z dniem 1 stycznia 2016 roku z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej dotąd własność Wieloobiektowej Spółdzielni Produkcji Rolnej z siedzibą w Lubiczu.

Obwieszczenie z 27 kwietnia 2020 roku

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku wydano decyzję, znak: GD.ZUZ.5.421.516.2019.WK dla Pana Przemysława Sobiech, umarzającą w części jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w zakresie pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielającą pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń (…), usługę wodną (…) i szczególne korzystanie z wód (…).
W związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji decyzji celem zapoznania się, po uprzednim e-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142811
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 08:07

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11997097
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony