Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 15 lutego 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 15 lutego 2021 roku została wydana decyzja znak: AB.6740.2.88.2020.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C – Kończewice-Warszewice”.

Informacja o wszczęciu postępowania

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków oficyny pałacowej prawej, oficyny pałacowej lewej, domu ogrodnika i parku dworskiego położonych w miejscowości Nawra, pow. toruński (zespół pałacowo-parkowy w Nawrze).

Ogłoszenie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński ogłasza konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w sprawie projektu Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030.

Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o drugiej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pomieszczeniu nr 038, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do Pani Edyty Bożejewicz stanowiącej prawo własności do nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (4 rodzinnym) w miejscowości Gronowo 68, gmina Lubicz

Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że; w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pomieszczeniu nr 038, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste Panu Pawłowi Sadowskiemu położonej: w miejscowości Lubicz Dolny

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z 28 stycznia 2021 roku

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, w miejscowości Zamek Bierzgłowski, gmina Łubianka, powiat toruński.

Informacja o wszczęciu postępowania

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z dnia 26 stycznia2021 r. (data wpływu 28 stycznia 2020 r., l. dz. 2952/2021), wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT41431 Łążyn II na działce nr geod. 222/1 w miejscowości Łążyn II, obręb 0008 Łążyn II, gm. Obrowo.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Dyrektor Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Gminy Lubicz, postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przepustów projektowanej drogi gminnej P-1, P-2, P-3, P-4, rowów drogowych 1P i 2L oraz rowów drogowych 1L i 2P wraz z przepustami pod zjazdami w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 2 lutego 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku znak: AB.6740.9.329.2020.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej we wsi Łążyn gm. Zławieś Wielka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z 28 stycznia 2021 roku

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 20201 roku wydano decyzję znak GD.ZUZ.5.4210.385.2020.MM udzielającą Zarządowi Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację 11 rowów przydrożnych, budowę 72 rowów przydrożnych, przebudowę urządzeń melioracyjnych polegającą na likwidacji końcowego odcinka sieci i wylotu drenarskiego oraz przebudowę przepustu łączącego sieć drenarską z rowem melioracyjnym P-D1, planowanych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki-Ostaszewo.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 21 stycznia 2021 roku

Starosta Toruński informuje o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/4 o pow. 0,1058 ha, położonej w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, w celu budowy sieci wodociągowej Lubicz Dolny - Lubicz Górny Ograniczeniu korzystania z nieruchomości podlegać ma pas po trasie projektowanego przewodu. oraz wokół studzienki rewizyjnej, stanowiący powierzchnię ok. 60 m2.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 18 stycznia 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 18 stycznia 2021 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.329.2020.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej we wsi Łążyn, gm. Zławieś Wielka”.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 56 66 289 39) w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 12 stycznia 2021 roku

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz”.

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Łubianka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041505_2 Gmina Łubianka.

Bazy danych GESUT i BDOT na terenie gminy Wielka Nieszawka

Starosta Toruński informuje, że w powiecie toruńskim utworzone zostały powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru następującej jednostki ewidencyjnej Teryt 041508_2 Gmina Wielka Nieszawka.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Nowe obowiązki dla podmiotów posiadających decyzje uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Starosta Toruński informuje, że w dniu 6 września 2019 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 159374
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-16 13:39

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji