Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Ankieta

Kalendarium

«czerwiec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Od dnia 31.10.2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o:

  • spółki partnerskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie, 
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie, 
  • fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
    (w tym Jednostki OSP, Stowarzyszenia wpisane do KRS)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.31.2023.MK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2023 r. wydano decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.31.2023.MK dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, udzielającą pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 7 czerwca 2023 roku (AB.6740.9.5.2023.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka w dniu 6 czerwca 2023 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.5.2023.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 100120C (ul. Kolejowej) w m. Toporzysko i m. Czarnowo w gminie Zławieś Wielka, powiat toruński, wchodzącej w skład inwestycji: „Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych na terenie gminy Zławieś Wielka”, w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo i Toporzysko”.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 29 maja 2023 roku (AB.6740.6.15.2023.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego w dniu 29 maja 2023 roku została wydana decyzja znak: AB.6740.6.15.2023.BP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo – Lipniczki - Papowo Toruńskie.

Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Toruńskiego

Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 29 maja 2023 roku (OS.6522.4.2020.MD)

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu koncesji Nr 2/E/2020 z dnia 23 maja 2023 roku, znak: OS.6522.4.2022.MD, udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „MŁYNIEC KW”, położonego na terenie części działek nr 47/1 i 47/5 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

„Siatkarski Dzień Dziecka” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego odmówił udzielania dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Siatkarski Dzień Dziecka” – oferta realizacji niniejszego zadania została złożona i rozpatrywana była w trybie uproszczonym, o którym mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 23 maja 2023 roku (AB.6740.8.3.2023.KM)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka w dniu 23 maja 2023 roku została wydana decyzja znak: AB.6740.8.3.2023.KM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100909C ul. Długiej w miejscowości Cierpice.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.429.2022.JL/SK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że tutejszy organ w dniu 18 maja 2023 roku wydał decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.429.2022.JL/SK na wniosek SEPPA Sp. z o.o. Warszewice, ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-152 Łubianka.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4217.19.2022.SK)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości, że tutejszy organ w dniu 8 maja 2023 r. wydał decyzję znak: GD.ZUZ.5.4217.19.2022.SK na wniosek SEPPA Sp. z o.o. Warszewice, ul. Zawiszy Czarnego 1, 87-152 Łubianka.

Projekt „O linii kolejowej (…)” ze wsparciem ze strony Powiatu

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „O linii kolejowej, która – choć umarła – żyje we wspomnieniach” Uchwałą Nr 744/2023 zlecił Stowarzyszeniu 553 jego realizację oraz przyznał wnioskowaną kwotę dotacji.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 11 maja 2023 roku (AB.6740.2.74.2022.BP)

Starosta Toruński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, dnia 9 maja 2023 roku zostało wydane postanowienie znak AB.6740.2.74.2022.BP o podjęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w m. Grzywna do stacji PKP w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2026C w gm. Chełmża.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu (GD.ZUZ.5.4210.302.2020.EF/AOC)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu, na wniosek Strony zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 8 maja 2023 roku (AB.6740.9.5.2023.BP)

Starosta Toruński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 100120C (ul. Kolejowej) w m. Toporzysko i m. Czarnowo w Gminie Zławieś Wielka, powiat toruński, wchodzącej w skład inwestycji: „Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych na terenie gminy Zławieś Wielka”, w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo i Toporzysko”.

Informacja o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów programów ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla stref: aglomeracja bydgoska – aktualizacja, miasto Toruń – aktualizacja, miasto Włocławek – aktualizacja, kujawsko-pomorska – aktualizacja.

Projekt „Równonoc 2023” – jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Równonoc 2023” – będącego przedmiotem oferty złożonej przez Fundację „Ziemniaki i” z Warszawy – nie przyznał dofinansowania na realizację niniejszego zadania.

„Aktywni i zdrowi” – bez dofinansowania

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni i zdrowi” nie przyznał dofinansowania Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy na realizację niniejszego zadania.

Oferty organizacji pozarządowych wybrane do realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Wykaz ofert realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wraz z kwotą przyznanej dotacji w 2023 roku zawarte są w uchwale Zarządu Powiatu Toruńskiego Nr 722/2023.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 16 marca 2023 roku (GGN.6853.4.2023.KG)

Starosta Toruński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie o udostępnienie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka.

Czekamy na uwagi - oferta Fundacji Instytut Aktywności z Warszawy

Do Starostwa Powiatowego w Toruniu w trybie uproszczonym wpłynęła oferta złożona przez Fundację Instytut Aktywności z Warszawy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w różnych grupach społecznych”. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 14 marca 2023 roku.

Zakaz używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Rada Powiatu Toruńskiego na sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/246/2022 w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu toruńskiego, może zgłosić ten fakt Staroście Toruńskiemu.
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.109

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 285408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 14:41

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji