Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem rzeki Toruńska Struga

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.6.150.2019.EK z dnia 7 sierpnia 2019r. obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjnej z przepompowniami przydomowymi.

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Toruniu
zatrudni na umowę zlecenie geologa do opiniowania i przygotowania dokumentów z zakresu geologii i górnictwa przypisanych Staroście jako organowi administracji geologicznej, w szczególności:
a)    udzielanie, cofanie, wygaszanie i przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m³,
b)    przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczną, będących w kompetencjach starosty,
c)    przyjmowanie zgłoszeń robót geologicznych,
d)    sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji,
e)    wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej i opłaty dodatkowej,
f)    wydawanie decyzji ustalających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej,
g)    prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
Oferty należy składać w kancelarii Starostwa pokój Nr 100 na I piętrze. Osoba do kontaktów Czesław Makowski tel. 56 662 88 88.

 

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
    data publikacji: 2019-08-05 12:54

Obwieszczenie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia wodnego – istniejącego rowu melioracyjnego „R-B” zlokalizowanego na działce geod. nr 47/13 obręb 0001 Brzozówka, gm. Obrowo.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 12 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
z dnia 12 lipca 2019 roku
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 1 lipca 2019 roku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezydenta Miasta Torunia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 maja 2017 roku, nr ABA.6740.4.23.2017.LK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 19 czerwca 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 19 czerwca 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.9.48.2019.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk (ul. Młodzieżowa)” w obrębie ewidencyjnym 0005 Górsk, gm. Zławieś Wielka.

Zawiadomienie Starosty Toruńskiego

Starosta Toruński podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.6.72.2019.LK z dnia 14 czerwca 2019r., obejmującą budowę tartaku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ostaszewo, gm. Łysomice, w związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2019 roku, złożonym przez For Nature Solutions Sp. z o.o.

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z 4 czerwca 2019 roku

Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 04 czerwca 2019 r. została wydana decyzja znak: AB.6740.4.114.2019.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym” w obrębie ewidencyjnym 0011 Lubicz Górny. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Toruniu, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Towarowa 4-6, (tel. 66 289 41) w godzinach pracy Urzędu.

Odstrzał sanitarny dzików w związku z ASF

Rozporządzenie Nr 3/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126604
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-14 10:54

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10543239
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 11:19

Stopka strony